Gå til hovedindhold

Rapport om lastbilerhvervets konkurrenceevne

Indhold

  En analysegruppe med deltagelse af DTL, SiD, ETU, TS-Kartellet, Færdselsstyrelsen, Erhvervsministeriet, Skatteministeriet og Trafikministeriet har udarbejdet en rapport om lastbilerhvervets konkurrenceevne.

  I rapporten konstateres det bl.a., at:

  • erhvervet har et strukturelt problem med mange små virksomheder, der hver især har få beskæftigede. Strukturen indebærer, at vognmændene har vanskeligt ved at udnytte lastbilerne (kapitalapparatet) optimalt, hvorved konkurrenceevnen svækkes.
  • de regnskabsøkonomiske nøgletal indikerer en forholdsvis stabil økonomisk udvikling for erhvervet
  • erhvervet har et uddannelsesmæssigt problem. Der er tale om et fald i antallet af uddannede chauffører og uddannelsesniveauet forbedres langsommere end for alle erhverv som helhed.

  I rapporten fremhæves en række forskellige anbefalinger, der forventes at kunne bidrage til at forbedre erhvervets konkurrencesituation. I denne sammenhæng peges i særlig grad på:

  • behovet for mere uddannelse, forskning og vidensopbygning indenfor erhvervet.
  • behov for netværksdannelse. Bl.a. med henblik på at afhjælpe de strukturelle problemer i relation til de mange små virksomheder.

  Rapporten lægges i dag ud på Trafikministeriets hjemmeside – www.trm.dk

  – under publikationer.