Gå til hovedindhold

Redegørelse om Statens Bilinspektion.

Indhold

  En arbejdsgruppe i Trafikministeriet har afsluttet en analyse af
  Statens Bilinspektion, og der foreligger nu en redegørelse med forslag
  til forbedring af Statens Bilinspektions virksomhed.

  -Jeg er meget tilfreds med arbejdsgruppens analyse. Jeg finder, at
  analysen og udpegelsen af en ny direktør for Statens Bilinspektion
  udgør et særdeles godt grundlag for at styrke Statens Bilinspektions
  fremtidige virke, udtaler trafikminister Jacob Buksti. Analysen viser,
  at der er et betydeligt behov for effektiviseringer og muligheder for
  rationaliseringer. Jeg lægger stor vægt på, at disse forbedringer skal
  komme kunderne til gode, slutter trafikministeren.

  For at opnå en hurtig effekt er Statens Bilinspektion allerede i gang
  med at gennemføre en række af de forslag til forbedringer, som fremgår
  af redegørelsen. Der afsættes for eksempel flere tider til lovpligtige
  periodiske syn, fordi behovet for frivillige syn i forbindelse med
  ejerskifte er faldende. Desuden har nogle synssteder indført udvidet
  åbningstid.

  Det er nu op til Statens Bilinspektions ledelse at gennemføre de
  øvrige forslag til effektiviseringer.
  Rapporten anbefaler, at der på længere sigt gennemføres en
  decentralisering af styringen af synsproduktionen, således at de
  enkelte regioner får et større ansvar for at tilrettelægge
  produktionen. Det vil betyde, at pro-duktionen bedre kan tilpasses det
  lokale synsbehov og ændringer heri.

  Det kan endvidere være hensigtsmæssigt at se på omfanget af pladssyn,
  da der på længere sigt må forventes et svagt vigende synsbehov, fordi
  det forventes, at efterspørgslen – bl.a. for frivillige syn – vil
  falde.

  Baggrunden for analysen har været at klarlægge årsagerne til, at
  produktiviteten ikke har været tilfredsstillende og undersøge
  effektiviteten på centralt og regionalt niveau og på de enkelte
  synssteder.

  Desuden er mulighederne for effektiviseringer og besparelser, bl.a. i
  tidsbestillingsfunktionen, blevet undersøgt.

  Den ny direktør i Statens Bilinspektion, Jesper Hansen, udtaler:
  -Jeg ser frem til at være med til at optimere Statens Bilinspektions
  virksomhed. Jeg er desuden fokuseret på at styrke servicen over for
  kunderne.