Gå til hovedindhold

S-tog til Roskilde

Indhold

  Med en forlængelse af S-togene fra Høje Taastrup til Roskilde kan Hedehusene og Trekroner få 20 minutters drift og Glostrup, Albertslund samt Taastrup en hurtig S-togsbetjening til og fra København dagen igennem. Endelig opnår Roskilde direkte forbindelse med en række store S-banestationer samtidig med, at en hyppig regionaltogsbetjening bevares.

  Ved også at skabe S-togsbetjening mellem Roskilde og Kastrup kan der etableres op til 20 minutters drift mellem disse to stationer. På den måde kan også S-banestationerne på Vestegnen opnå en direkte forbindelse til og fra Kastrup. Der regnes med at trafikbetjeningen af Roskilde udvides med 5 ekstra togafgange pr time.

  Det fremgår af de undersøgelser om mindre løsninger til forbedring af trafikbetjeningen og udvidelse af banekapaciteten København – Roskilde, som trafikministeren i foråret tog initiativ til at gennemføre.

  Der er undersøgt to modeller:

  • Et ekstra spor mellem Hvidovre og Høje Taastrup for at udvide den samlede banekapacitet
  • Tilpasning af infrastrukturen, så lokaltrafikken mellem København og Roskilde kan omlægges til S-tog og den nuværende kapacitet anvendes bedre.

  Undersøgelserne viser, at S-togsløsningen indebærer de største fordele og de færreste udgifter. De samlede projektomkostninger er vurderet til mellem 0,8 og 1,2 mia. kr. inklusive en supplerende indsats mod støj langs Vestbanen.

  Anlægget vil stort set kunne etableres inden for de nuværende baneområder. Der vil højst blive tale om at berøre 4 ejendomme permanent og heraf 1 bolig, samt et mindre antal ejendomme i byggeperioden.

  Hvis der på længere sigt viser sig behov for yderligere kapacitet, er der mulighed for at supplere denne løsning ved at etablere et yderligere spor mellem Hvidovre og Høje Taastrup. Det kan i det væsentligste også etableres indenfor nuværende banearealer. Med kapacitetsudvidelsen i disse to supplementer til den eksisterende infrastruktur, forekommer yderligere udbygninger ikke aktuelle inden for en overskuelig årrække. Næsten hele det kapacitetsbehov, som er forudset i henhold til prognoserne efter en evt. fast forbindelse over Femer bælt, vil også kunne imødekommes.

  Projektet vil nu indgå i overvejelserne om de kommende års offentlige investeringsprogram.

  Trafikminister Jakob Buksti udtaler:

  -Jeg er meget glad for, at der er fundet en løsning, som både kan give forbedringer for passagererne og tilvejebringe en ekstra kapacitet, som er tilstrækkelig til at imødekomme behovet i en årrække.

  -Jeg vil i november fremsætte forslag til ændring af projekteringsloven København – Ringsted med henblik på at sikre, at de reservationer, som projektet medfører, er i overensstemmelse med de aktuelle perspektiver for udbygning af banekapaciteten.

  Rapport om mindre udvidelser af banekapaciteten mellem København og Roskilde kan fås ved henvendelse til Trafikministeriet 6. kontor på tlf. 33923430