Gå til hovedindhold

S-togstrækningen mellem Ballerup og Frederikssund udbygges som planlagt

Indhold

  Der har i nogen tid været usikkerhed om udbygningen af dobbeltspor på
  Frederikssundsbanen. Ekstra udgifter havde ført til, at Banestyrelsen
  måtte fremlægge forslag til besparelser på projektet, hvorefter der
  bl.a. skulle etableres enkeltsporet indkørsel til Frederikssund
  Station. Disse problemer løses nu. Finansieringen af merudgiften til
  Ballerup-Frederikssund projektet kan nemlig tilvejebringes af DSBs
  uventede store overskud for 1999.

  - Jeg kan med glæde meddele, at ikke der længere bør være grund til
  bekymring vedrørende udformningen af baneudbygningsprojektet omkring
  Frederikssund Station, udtaler trafikminister Jacob Buksti.

  - Jeg vil nu søge Finansudvalgets tilslutning til, at vi tilfører
  arbejdet 85 mio. kr., så det oprindelige projekt kan gennemføres. Med
  disse midler bliver der mulighed for at føre dobbeltsporet helt
  igennem til Frederikssund Station til gavn for togregulariteten,
  depotsporerne kan udbygges som oprindeligt planlagt, sikringssystemet
  indrettes med højeste standard, og der kan laves støjdæmpning.

  - Med dette initiativ forventer jeg, at den nye Frederikssundsbane vil
  kunne leve op til alles forventninger om en hurtig og effektiv
  togforbindelse, slutter trafikminister Jacob Buksti.

  På hele strækningen mellem Ballerup og Frederikssund, vil der være ti
  minutters drift fra slutningen af 2002. Allerede fra slutningen af i
  år vil der være ti minutters drift mellem Ballerup og Veksø.