S-togstrækningen mellem Ballerup og Frederikssund udbygges som planlagt

29. marts 2000

Der har i nogen tid været usikkerhed om udbygningen af dobbeltspor på
Frederikssundsbanen. Ekstra udgifter havde ført til, at Banestyrelsen
måtte fremlægge forslag til besparelser på projektet, hvorefter der
bl.a. skulle etableres enkeltsporet indkørsel til Frederikssund
Station. Disse problemer løses nu. Finansieringen af merudgiften til
Ballerup-Frederikssund projektet kan nemlig tilvejebringes af DSBs
uventede store overskud for 1999.

- Jeg kan med glæde meddele, at ikke der længere bør være grund til
bekymring vedrørende udformningen af baneudbygningsprojektet omkring
Frederikssund Station, udtaler trafikminister Jacob Buksti.

- Jeg vil nu søge Finansudvalgets tilslutning til, at vi tilfører
arbejdet 85 mio. kr., så det oprindelige projekt kan gennemføres. Med
disse midler bliver der mulighed for at føre dobbeltsporet helt
igennem til Frederikssund Station til gavn for togregulariteten,
depotsporerne kan udbygges som oprindeligt planlagt, sikringssystemet
indrettes med højeste standard, og der kan laves støjdæmpning.

- Med dette initiativ forventer jeg, at den nye Frederikssundsbane vil
kunne leve op til alles forventninger om en hurtig og effektiv
togforbindelse, slutter trafikminister Jacob Buksti.

På hele strækningen mellem Ballerup og Frederikssund, vil der være ti
minutters drift fra slutningen af 2002. Allerede fra slutningen af i
år vil der være ti minutters drift mellem Ballerup og Veksø.