Salget af Scandlines AG stillet i bero

07. december 2000

Trafikministeriet er blevet orienteret om, at Deutsche Bahn – efter en grundig gennemgang af de modtagne tilbud på køb af Scandlines AG – er nået til den konklusion, at man på nuværende tidspunkt, og  på basis af de modtagne tilbud, ikke vil være i stand til at opnå den fornødne godkendelse fra relevante instanser (direktion og bestyrelse, red.). Deutsche Bahn ser sig derfor ikke i stand til at fortsætte salgsprocessen på nuværende tidspunkt

Trafikminister Jacob Buksti udtaler i den anledning:

-Salgsforhandlingerne vedrørende Scandlines AG har stået på i nogen tid. Det kan konstateres, at det ikke har skortet på interesse for køb af Scandlines AG. Efter min opfattelse kan de modtagne bud ses som udtryk for, at markedet generelt bedømmer Scandlines AG positivt, hvilket der er grund til at glæde sig over.

-Trafikministeriet respekterer naturligvis  DB’s beslutning. Der vil fra DB blive udsendt en separat pressemeddelelse.

DB’s beslutning nødvendiggør imidlertid en række initiativer fra aktionærernes side. Der er således enighed mellem Trafikministeriet og Deutsche Bahn om at mødes i København snarest i december. Formålet med mødet er at opstille klare retningslinier for ledelsen af selskabet og følgende emner vil være relevante at drøfte:

· De  aktuelle salgsbestræbelser stilles i  bero indtil videre, således at rederiets ledelse får den fornødne ro til at videreføre og forstærke indsatsen for at ruste virksomheden til en tid med skærpet konkurrence.

· Mulighederne for at knytte stærkere bånd mellem Scandlines AG og Stena, som gennem sit ejerskab af Scandlines AB samarbejder med Scandlines AG på et antal ruter i Øresund og i Østersøen, undersøges nærmere.

Disse og andre relevante spørgsmål vil skulle afklares inden det næste ordinære bestyrelsesmøde i Scandlines AG den 20. december 2000, således at rederiets ledelse kender rammerne for sit virke de kommende år.