Gå til hovedindhold

Skibsvraget Neva ved Hansholm er fjernet

Indhold

  Trafikminister Jacob Buksti udtaler i den anledning:

   

  -Jeg er glad for at kunne oplyse, at skibsvraget Neva, der i flere år har skæmmet kysten øst for Hanstholm, nu ved statens foranstaltning er fjernet fra søterritoriet. Der mangler dog endnu en del oprydning på stranden, fjernelse af midlertidig arbejdsdæmning og bortkørsel af jernskrot.

  Baggrunden for sagen er, at det litauiske skib Neva i 1995 forliste ud for Hamborg øst for Hanstholm Havn. Neva var under bugsering på vej til ophugning i Spanien.

  Efter flere forgæves private bjærgningsforsøg fik trafikministeren i november sidste år bevilget penge af Finansudvalget til fjernelse af skibsvraget Neva. Kystinspektoratet har herefter forestået forundersøgelser, udbudsforretning, kontraktforhandlinger og tilsyn. Bjærgningsarbejdet blev først på sommeren overdraget til Nedbrydningsfirmaet Karsten Rasmussen A/S i Thisted. Arbejdet afsluttes med en mindre forsinkelse og inden for den givne økonomiske ramme.

  Trafikminister Jacob Buksti understreger:

  -Jeg er af den opfattelse, at det er rederne, der selv skal stå for fjernelse af deres skibsvrag, og at Trafikministeriet ikke har pligt til at fjerne et skibsvrag fra kysten af f.eks. æstetiske grunde.

  -Såfremt staten udfra en konkret vurdering i den enkelte sag skønner, at det er nødvendigt, at et skibsvrag bliver fjernet, er der imidlertid mulighed herfor i medfør af statens højhedsret over søterritoriet. Det forudsætter, at der kan skaffes den nødvendige bevilling, hvilket jeg i den aktuelle sag har fået af finansudvalget.