Skiltning til Helsingør - færgeforbindelse

15. marts 2000

Trafikminister Jacob Buksti har fået flere henvendelser vedr.
information til trafikanterne om færgealternativet mellem Helsingør og
Helsingborg.

Trafikministeren Jacob Buksti udtaler i den forbindelse:

-Den generelle holdning til vejvisningen i Danmark – så få og så
enkle skilte som muligt – er af færdselssikkerhedsmæssige grunde
uændret, men i tilfældet Helsingør har der vist sig nogle særlige
problemstillinger. Disse problemer vil jeg gerne imødegå og samtidig
undgå tvivl hos trafikanterne om mulighederne for fortsat at kunne
benytte færgeforbindelsen fra Helsingør til Helsingborg som alternativ
til den faste forbindelse over Øresund.

-Jeg har derfor i dag bedt Vejdirektoratet om, at der i forbindelse
med vejvisningstavlerne ved Køgebugtmotorvejens udfletning i
Motorringvejen, på Motorringvejen og på Helsingørmotorvejen opsættes
et færgesymbol sammen med vejvisningen til Helsingør.

-Samtidig har jeg bedt Vejdirektoratet om at undersøge mulighederne
for opsætning af informationstavler på Køgebugtmotorvejen, der som et
led i den særlige variable skiltning kan informere om
færgealternativet i Helsingør.