Gå til hovedindhold

Skiltning til Helsingør - færgeforbindelse

Indhold

  Trafikminister Jacob Buksti har fået flere henvendelser vedr.
  information til trafikanterne om færgealternativet mellem Helsingør og
  Helsingborg.

  Trafikministeren Jacob Buksti udtaler i den forbindelse:

  -Den generelle holdning til vejvisningen i Danmark – så få og så
  enkle skilte som muligt – er af færdselssikkerhedsmæssige grunde
  uændret, men i tilfældet Helsingør har der vist sig nogle særlige
  problemstillinger. Disse problemer vil jeg gerne imødegå og samtidig
  undgå tvivl hos trafikanterne om mulighederne for fortsat at kunne
  benytte færgeforbindelsen fra Helsingør til Helsingborg som alternativ
  til den faste forbindelse over Øresund.

  -Jeg har derfor i dag bedt Vejdirektoratet om, at der i forbindelse
  med vejvisningstavlerne ved Køgebugtmotorvejens udfletning i
  Motorringvejen, på Motorringvejen og på Helsingørmotorvejen opsættes
  et færgesymbol sammen med vejvisningen til Helsingør.

  -Samtidig har jeg bedt Vejdirektoratet om at undersøge mulighederne
  for opsætning af informationstavler på Køgebugtmotorvejen, der som et
  led i den særlige variable skiltning kan informere om
  færgealternativet i Helsingør.