Gå til hovedindhold

Statslige penge til diger

Indhold

  Finansudvalget har nu tiltrådt Trafikministeriets aktstykke af den 21.
  marts 2000 om statslig medfinansiering af udgifter til udbedring af
  skader på private diger m.v., som følge af stormfloden den 3. december
  1999.

  Ved stormen den 3. december 1999 blev der på grund af forhøjet
  vandstand forvoldt betydelige skader på diger m.v. primært i
  Sønderjyllands Amt og Ribe Amt men også i Ringkøbing Fjord.

  Traditionelt har staten dækket 50 % af udgifterne til genetablering af
  diger, som er blevet beskadiget af en stormflod. Det skete sidst i
  1990.

  Udbetaling af den statslige godtgørelse forestås af Kystinspektoratet
  på baggrund af inspektoratets vurdering af de enkelte projekter, idet
  det er en forudsætning, at de pågældende digeanlæg var i
  tilfredsstillende stand forud for stormfloden.

  Trafikministeren Jacob Buksti siger i den anledning:

  -Ved Finansudvalgets tiltrædelse af aktstykket om statslig
  medfinansiering af 50 % udgifterne til genopbygning af de diger, som
  blev beskadiget ved stormfloden den 3. december 1999, er en lang
  tradition blevet fastholdt, hvilket jeg er meget tilfreds med.

  -En forudsætning for den statslige medfinansiering er, at vedkommende
  amtskommuner, kommuner samt digelagene dækker deres del af udgifterne
  til istandsættelse af digerne.