Stort forsøg i Odense for at mindske luftforureningen

10. januar 2000

Trafikministeriet tager sammen med Odense Kommune et nyt initiativ for
at undersøge mulighederne for at nedbringe luftforureningen med små
partikler fra dieselbiler. Især partikelforurening fra tunge
dieselkøretøjer er et af de væsentligste miljøproblemer i byerne. På
EU-plan forventes der indført krav om, at alle nye tunge
dieselkøretøjer fra år 2005 skal være udstyret med partikelfiltre.

Trafikminister Sonja Mikkelsen udtaler:

-Der skal ikke herske tvivl om, at Danmark støtter denne stramning.
Faktisk så vi gerne en endnu hurtigere udvikling på området.
Trafikministeriets engagement i dette storskalaforsøg kan ses som et
konkret udtryk for dette.

I samarbejde med Odense Kommune gennemfører Trafikministeriet og
Færdselsstyrelsen et 2-årigt forsøg, hvor ca. 120 bybusser,
renovationsbiler og lastbiler, samt 30-40 private lastbiler i Odense
udstyres med partikelfiltre. Forsøget vil belyse de miljømæssige og
driftmæssige forhold ved at anvende partikelfiltre.

Forsøget omfatter stort set alle de typer og fabrikater af
partikelfiltre, som er på markedet på nuværende tidspunkt. Odense
bliver dermed det første sted i Danmark – og formentlig også i Europa
– hvor de forskellige filterteknologier afprøves samtidig under
almindelige driftforhold.

Starten af projektet markeres med en åbningshøjtidelighed i dag d. 10.
januar kl. 11.00 på Odense Rådhus, hvor direktør Christian Duus,
Færdselstyrelsen og rådmand Søren Møller vil forestå den officielle
åbning af projektet. Yderligere vil busser og lastbiler udstyret med
partikelfiltre blive demonstreret foran rådhuset.

Forsøget skal ses i sammenhæng med regeringens øvrige initiativer for
et sundere og bedre miljø i vore byer, herunder også det netop
fremsatte lovforslag til ændring af færdselsloven, som bl.a. giver
kommunerne mulighed for at udføre forsøg med miljøzoner i de mest
miljøfølsomme dele af byen.

Trafikministeriet og Færdselsstyrelsen støtter forsøget med i alt 11
mio. kr.