Gå til hovedindhold

Stort forsøg i Odense for at mindske luftforureningen

Indhold

  Trafikministeriet tager sammen med Odense Kommune et nyt initiativ for
  at undersøge mulighederne for at nedbringe luftforureningen med små
  partikler fra dieselbiler. Især partikelforurening fra tunge
  dieselkøretøjer er et af de væsentligste miljøproblemer i byerne. På
  EU-plan forventes der indført krav om, at alle nye tunge
  dieselkøretøjer fra år 2005 skal være udstyret med partikelfiltre.

  Trafikminister Sonja Mikkelsen udtaler:

  -Der skal ikke herske tvivl om, at Danmark støtter denne stramning.
  Faktisk så vi gerne en endnu hurtigere udvikling på området.
  Trafikministeriets engagement i dette storskalaforsøg kan ses som et
  konkret udtryk for dette.

  I samarbejde med Odense Kommune gennemfører Trafikministeriet og
  Færdselsstyrelsen et 2-årigt forsøg, hvor ca. 120 bybusser,
  renovationsbiler og lastbiler, samt 30-40 private lastbiler i Odense
  udstyres med partikelfiltre. Forsøget vil belyse de miljømæssige og
  driftmæssige forhold ved at anvende partikelfiltre.

  Forsøget omfatter stort set alle de typer og fabrikater af
  partikelfiltre, som er på markedet på nuværende tidspunkt. Odense
  bliver dermed det første sted i Danmark – og formentlig også i Europa
  – hvor de forskellige filterteknologier afprøves samtidig under
  almindelige driftforhold.

  Starten af projektet markeres med en åbningshøjtidelighed i dag d. 10.
  januar kl. 11.00 på Odense Rådhus, hvor direktør Christian Duus,
  Færdselstyrelsen og rådmand Søren Møller vil forestå den officielle
  åbning af projektet. Yderligere vil busser og lastbiler udstyret med
  partikelfiltre blive demonstreret foran rådhuset.

  Forsøget skal ses i sammenhæng med regeringens øvrige initiativer for
  et sundere og bedre miljø i vore byer, herunder også det netop
  fremsatte lovforslag til ændring af færdselsloven, som bl.a. giver
  kommunerne mulighed for at udføre forsøg med miljøzoner i de mest
  miljøfølsomme dele af byen.

  Trafikministeriet og Færdselsstyrelsen støtter forsøget med i alt 11
  mio. kr.