Strategiplanen for DSB Gods ført ud i livet

15. december 2000

DSB’s bestyrelse besluttede i dag på et ekstraordinært bestyrelsesmøde, at tiltræde det endelige forhandlingsresultat om en fusion af DSB Gods ind i den hidtidige tysk-hollandske Railion koncernen under navnet Railion Danmark A/S.

- Det er med tilfredshed, at jeg kan konstatere at det overordnede mål i den politisk bredt vedtagne Strategiplan for DSB Gods fra 1998 nu nærmer sig sin opfyldelse, udtaler trafikminister Jacob Buksti.

- DSB træder ind i  en koncern med en omsætning inden for transport på jernbane på knap 30 mia. kr.

- I en branche med vanskelige økonomiske forhold har vi dermed  sikret et godt grundlag for fortsat transport på jernbane af gods i Danmark. Der er også skabt gode beskæftigelsesmuligheder for de medarbejdere, der nu arbejder i DSB Gods. Det er jeg tilfreds med, slutter trafikminister Jacob Buksti.