Taxiaftale mellem Danmark og Sverige underskrevet i dag

03. marts 2000

I dag den 3. marts 2000 har den danske og den svenske trafikminister i
København underskrevet en overenskomst om international taxitrafik på
vej. Aftalen skal ses som en tillægsaftale til regeringsaftalen af 23.
marts 1991 mellem den danske og svenske regering om en fast
forbindelse over Øresund.

Taxiaftalen åbner mulighed for, at danske taxier vil få adgang til at
befordre passagerer til Sverige og til at optage passagerer på en
særligt oprettet holdeplads i Sturup Lufthavn i Malmø. Danske taxier
vil endvidere kunne optage passagerer på andre steder, hvis der er
indgået en kørselsaftale før ankomsten til Sverige. I aftale-udkastet
er der lagt op til tilsvarende forhold for svenske taxier i København,
og således at svenske taxier kan optage passagerer på en særligt
oprettet holdeplads i Københavns Lufthavn.

Aftalen giver herudover danske og svenske taxier mulighed for at
udføre taxikørsel i transit gennem landene. Derimod giver aftalen ikke
adgang til udførelse af cabotage- eller tredielandskørsel.

-Det er med stor tilfredshed, at vi nu har fået den internationale
taxiaftale på plads med Sverige, inden vi snart tager den faste
Øresundsforbindelse i brug den 1. juli 2000. Det er mit håb, at
aftalen for sin del kan være med til at biddrage til en god
integration i Øre-sundsregionen, siger trafikminister Jacob Buksti.