Trafikminister Jacob Buksi´s kommentarer vedr. takster på ØresundsBroen:

26. september 2000

Søren Kolstrup, Enhedslisten, skriver i sin pressemeddelelse i dag, at jeg er eneaktionær i Øresundsforbindelsen A/S.

-Det er korrekt, men Øresundsforbindelsen er kun den ene halvdel af Øresundskonsortiet - i daglig tale ØresundsBron. Det er en dansk/svensk forbindelse, og det er Øresundskonsortiet, der fastsætter takststrukturen med ud-gangspunkt i færgepriserne på Helsingør-Helsingborg.

-Øresundskonsortiet har lavet en efterårsskampagne for at udbrede kendskabet til de regionale priser, som bidrager til integrationen i Øresundsregionen.

- Det er klart, at jeg følger udviklingen nøje med henblik på en afbalancering af de overordnede trafikhensyn, slutter trafikminister Jacob Buksti.