Trafikminister Jacob Buksti: Bilisterne har et ansvar for vejarbejdernes sikkerhed

05. april 2000

Gennem de seneste år har flere vejarbejdere mistet livet under arbejde
på de danske veje. De tragiske ulykker hænger ofte sammen med, at
bilisterne ikke sætter farten tilstrækkeligt ned, før de passerer
vejarbejder. På den baggrund starter en kampagne for større sikkerhed
i vejarbejde i dag. Den retter sig mod alle, der har indflydelse på
vejarbejdernes sikkerhed: Privatbilister, vognmænd og
erhvervschauffører, entreprenører og vejarbejdere, vejmyndighederne og
organisationer.

- Sagen gælder et sikkert arbejdsmiljø for en gruppe meget udsatte,
siger trafikminister Jacob Buksti.

Trafikministeren håber, at kampagnen, der bliver meget synlig i kraft
af store plakater, gør bilisterne mere opmærksomme på det ansvar, de
har for vejarbejdernes sikkerhed.

Kampagnen retter sig ikke kun mod bilisterne, men også mod de firmaer,
der udfører vejarbejder. Entreprenører og ansatte er ikke altid gode
nok til at følge reglerne om afmærkning ved vejarbejder.

- Jeg sætter stor pris på det samarbejde, der ligger bag kampagnen,
siger trafikminister Jacob Buksti. - Det er meget tilfredsstillende,
at så mange forskellige parter sammen viser initiativ og ansvarlighed
for at reducere antallet af arbejdsulykker.

Kampagnen, der har fået navnet "Pas på min far," varer frem til
oktober. Den er tilrettelagt i et samarbejde mellem
Branchearbejdsmiljørådet for Bygge og Anlæg, Vejdirektoratet og
Amtsrådsforeningen. Andre aktører støtter kampagnen, blandt andet
Rådet for større Færdselssikkerhed, Rigspolitiets Færdselsafdeling,
SID og Danske Entreprenører.