Gå til hovedindhold

Trafikminister Jacob Buksti´s kommentarer til de lollandske borgmestre vedr. færgeoverfart

Indhold

    Trafikminister Jacob Buksti har følgende kommentarer til de lollandske borgmestre m.fl., der har kritiseret regeringen for ikke at have bakket Lolland-Falster op i sagen om at få åbnet færgeoverfarten for andre redere end Scandlines:

    -Vi har gjort alt det vi kunne. Regeringen har allerede taget skridt til at sikre den frie konkurrence. Således har det særlige Havneklagenævn bestemt, at Scandlines - indtil den endelige sejlplan er fastlagt - omgående skal give Easy Line adgang til sejlads i timedrift fra Rødby Havn i alle de timer, der ikke er omfattet af farligt gods færgens sejlplan. Nævnet pålagde desuden Scandlines at optage forhandlinger med Easy Line om fastlæggelse af den endelige sejlplan med henblik på en afslutning senest inden udgangen af maj måned 2000. Jeg kan oplyse, at der er blevet opnået enighed om sejlplanen.

    -Fra dansk side er der således gjort, hvad der kan gøres for at skabe mulighed for konkurrence på Rødby-Puttgarden overfarten - men den danske regerings initiativer har naturligvis alene virkning indenfor dansk territorium. I øvrigt er Scandlines AG-(aktiengesellschaft) ejet 50% af Deutsche Bahn AG og 50% af den danske stat.

    -På tysk side er sagen endnu ikke afgjort. Således ligger sagen for tiden ved den højeste ankeinstans- og den er vi ikke herre over. Før der er truffet endelig afgørelse i ankesagen, mener jeg ikke, at jeg kan foretage mig yderligere for at sikre den fri konkurrence på færgeruten.

    -Når man farer så hårdt frem mod regeringen, skylder man regeringen at sige, hvad man kunne gøre for at fremme udviklingen indenfor de rammer, der eksisterer. Ellers virker det alene som en politisk markering, som jeg har svært ved at se baggrunden for.