Gå til hovedindhold

Trafikminister Jacob Buksti’s kommentarer til DR´s Søndagsmagasinet d. 26. marts 2000 om flysikkerhed:

Indhold


  -Det er vigtigt, at der tages det fornødne hensyn til
  flyvesikkerheden, lad mig straks slå dette fast.

  -Det er derfor vigtigt, at der sker indberetning af episoder i
  forbindelse med flyvninger, således at vi kan lære af erfaringerne,
  undgå gentagelser og bevare det høje sikkerhedsniveau, som vi
  heldigvis har i Danmark.

  -Det er ikke formålet med indberetningerne, at de skal føre til, at
  flyvelederne skal straffes, og det vil i almindelighed heller ikke
  være tilfældet.

  -Omvendt kan man sige, at hvis der rent faktisk er begået fejl, der
  betyder, at luftfartslovgivningen er overtrådt, må en sådan fejl også
  have konsekvenser.

  -Jeg forstod formanden for Dansk Flyverlederforening således, at hun
  var enig heri.

  -Hvad angår spørgsmålet om offentlighed er det min opfattelse, at
  offentlighedsloven også gælder for Statens Luftfartsvæsens virksomhed.

  -For så vidt angår indrapportering af episoder, der involverer piloter
  og luftfartsselskaber, må Statens Luftfartsvæsen derfor nøje overveje,
  hvilke oplysninger, der er brug for med henblik på at højne og bevare
  flyvesikkerhedsniveauet i forhold til de berørte personer.

  -Det er ikke givet, at det i alle tilfælde er nødvendigt, at Statens
  Luftfartsvæsen får oplysning om navne på piloter eller
  luftfartsselskaber. Hvis navne slet ikke indrapporteres til
  myndighederne, er det meget nemt at sikre anonymitet.

  -Indberetninger om driftsforstyrrelser har i øvrigt mig bekendt ikke
  hidtil givet anledning til sanktioner mod piloter.

  -Jeg har i øvrigt i dag bedt ministeriets embedsmænd sammen med
  Statens Luftfartsvæsen om at se nærmere på, om der er
  uhensigtsmæssigheder på dette område, der bør rettes i
  overensstemmelse med det jeg her har udtalt.