Gå til hovedindhold

Trafikminister Jacob Buksti´s kommentarer til finanslovsaftalen på trafikområdet:

Indhold

     - Jeg er meget tilfreds med finanslovsaftalen, hvor der bl.a. afsættes penge til jernbanesikkerhed, trafiksikkerhed på veje samt miljøforbedringer og fremkommelighed.

    -Jeg forventer, at der inden jul, som led i regeringens bebudede flerårige investeringsredegørelse, kan træffes beslutninger om en række væsentlige anlægsinvesteringer på trafikområdet.