Trafikminister Jacob Buksti´s kommentarer til kritikken mod Haverikommissionen for Civil Luftfart:

09. juli 2000

Morgenavisen Jyllands-Posten har i dag bragt en artikel, hvor der
rettes massiv kritik af Haverikommissionen for Civil Luftfart ((HCL).
Til kritikken siger trafikminister Jacob Buksti:

- Det er mig meget magtpåliggende at flyvesikkerheden er maximal. Det
er derfor naturligvis konstruktivt, at kritikken kommer frem eksternt
som i Jyllands-Posten i dag, og jeg vil følge situationen nøje.

-Netop derfor er der igangsat en ekstern uvildig undersøgelse af
Haverikommisionen for Civil Luftfart, og resultatet foreligger om et
par uger. Jeg afventer derfor resultatet af undersøgelsen, og hvad
der videre skal ske i sagen.