Trafikminister Jacob Buksti´s kommentarer til salget af DSB Stykgods

18. maj 2000

-Jeg er tilfreds med, at det nu ser ud til at lykkes at finde en
fremtidsikret løsning for DSB Stykgods.

-Det vil betyde en fortsat mulighed for at integrere gods på jernbane
og vej, og det er mit indtryk, at den valgte løsning på fornuftig vis
sikrer medarbejderne.

-Jeg håber, at Danske Fragtmænds generalforsamling vil tilslutte sig
handelen med DSB Stykgods og vil straks tage skridt til at indkalde
partierne bag strategiplanen for DSB Gods.