Trafikminister Jacob Buksti’s udtalelser vedr. Combus a/s’ årsregnskab for 1999:

16. maj 2000

- Jeg må konstatere, som det også fremgår af selskabets beretning, at
der er tale om et stærkt utilfredsstillende resultat.

- Det er mit indtryk, at selskabets nye ledelse har gjort - og fortsat
gør - et stort stykke arbejde for at rette virksomheden op, men at
opgaven øjensynlig er sværere end først antaget.

-Det er fortsat hensigten at sælge Combus bedst muligt og hurtigst
muligt. Salgsprocessen er allerede sat i gang, og der er nu med det af
bestyrelsen godkendte regnskab for 1999 og budget for 2000 basis for
at gå videre med salget. Salget skal dog ikke gennemføres for enhver
pris. Det skal ud fra en samlet vurdering være økonomisk mest
fordelagtigt for staten at gennemføre salget.