Gå til hovedindhold

Trafikminister Jacob Buksti vil fremme udbredelsen af partikelfiltre til lastbiler og busser

Indhold

  Trafikministeren har efter aftale med Miljø- og energiministeren nedsat en arbejdsgruppe, som skal belyse mulighederne for at fremme udbredelsen af partikelfiltre til lastbiler og busser i Danmark. Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra Finansministeriet, Miljø- og Energiministeriet, Skatteministeriet og Trafikministeriet.

  Arbejdsgruppen skal med udgangspunkt i erfaringerne fra Færdselsstyrelsens igangværende storskalaforsøg med partikelfiltre i Odense belyse mulighederne for at få partikelfiltre udbredt til en større del af den danske bus- og lastbilflåde.

  Alle nye lastbiler skal fra år 2006 opfylde nogle forureningsnormer, som i praksis vil betyde, at de skal udstyres med partikelfilter. Meget tyder dog på, at filterteknologien vil opnå et tilfredsstillende udviklingsniveau længe før dette tidspunkt, og formålet med arbejdsgruppen er derfor at undersøge mulighederne for en hurtigere udbredelse af partikelfiltre på lastbiler og busser i Danmark.

  -Det er vigtigt at få undersøgt og vurderet mulighederne for at forbedre specielt bymiljøet og få fremlagt modeller til at belyse, hvorledes partikelfiltre kan fremmes. I 1990 indførte vi i Danmark krav om katalysatorer på benzindrevne personbiler. Det har medført en stor reduktion i personbilernes forurening. Nu må vi overveje, om vi kan gøre noget tilsvarende for at begrænse forureningen fra den tunge trafik, siger trafikminister Jacob Buksti.

  Arbejdsgruppen skal bl.a. vurdere om en hurtigere udbredelse af partikelfiltre kan ske ved anvendelse af f.eks. nationale lovkrav eller økonomiske incitamenter.  Endvidere skal  sammenhængen til andre trafik- og miljøpolitiske instrumenter, herunder miljøzoner i byerne, belyses.

  Arbejdsgruppen skal desuden opstille de tekniske krav til partikelfiltrene, samt klarlægge hvilken kontrol der efterfølgende skal ske af filtrene i drift. Endvidere skal arbejdsgruppen vurdere de samlede sundhedsmæssige- og miljømæssige effekter af partikelfiltrene.

  Færdselsstyrelsen varetager formandskabet og sekretariatsfunktionen  for arbejdsgruppen. Afrapporteringen af arbejdsgruppens arbejde skal efterfølgende i høring hos relevante organisationer.
  Arbejdsgruppen afslutter sit arbejde inden 1. maj 2001.

  Yderlige oplysninger fås hos kontorchef Ib Rasmussen, Færdselsstyrelsen på tlf. 33 92 91 40. Storskalaforsøget med partikelfiltre er beskrevet nærmere på Færdselsstyrelsens hjemmeside på Internet på adressen www.fstyr.dk/udvikling.