Gå til hovedindhold

Trafikministeren ser positivt på nedlæggelse af Løgstørbanen

Indhold

  Trafikminister Jacob Buksti mødtes d.d. med folketingsmedlemmerne Chr. Majdahl (V) og Martin Glerup (S) og diskuterede Løgstørbanens fremtid. Mødet var kommet i stand på opfordring af kommunerne langs banen.

  Den 78 km lange Løgstørbane er ikke længere trafikeret.

  I perioden 1997-99 kørte PrivatBanen Sønderjylland godstrafik i sporadisk omfang. Indtil 1996 kørte DSB godstrafik på strækningen, hvorimod passagertrafikken allerede blev indstillet i 1959.
  Trafikministeren ser positivt på det lokale ønske om nedlæggelse af banen og anden anvendelse af banens areal.

  Han henviste dog til behovet for en nærmere afklaring af finansieringen af nedlæggelsen, herunder betalingen for den miljømæssige oprydning.

  Den fremtidige benyttelse af banearealet vil blive fastsat i samar-bejde med kommunerne.
  En nedlæggelse af banen vil kræve vedtagelse af lov herom i Folketinget. Ministeren påregner at fremsætte lovforslag i efteråret 2001 efter indstilling fra en arbejdsgruppe om samtlige restbaners fremtid.