Trafikministeren udsender strategi til fremme af sikker cykeltrafik

29. marts 2000

Trafikminister Jacob Buksti har i dag udsendt en strategi til fremme
af sikker cykeltrafik til amter og kommuner. Cykelstrategien
indeholder anvisninger på, hvordan de nationale mål om bedre byer,
sundere danskere og overflytning af især korte bilture til cykel og
gang kan nås gennem fremme af sikker cykeltrafik lokalt.

Flere danskere på cykel især på de korte ture i byerne er et af målene
i regeringens folkesundhedsprogram 1999-2008. Mere brug af cyklen
giver motion, der er med til at forbedre folkesundheden generelt.
Danskere i bedre form giver færre livsstilssygdomme og er medvirkende
til at middellevetiden forbedres. Små omlægninger af de daglige
rutiner kan give en helbredsmæssig effekt, og en daglig cykeltur kan
være et godt alternativ til andre motionsformer.

Hvis vi skal have flere til at cykle, er det ikke kun et spørgsmål om
at anlægge flere cykelstier, og dermed ikke udelukkende en opgave for
de tekniske forvaltninger i amter og kommuner. Skal cykeltrafikken
fremmes er en opgave, som involverer mange andre: social- og
sundhedsforvaltning, lokalpolitikere, skoler, interesseorganisationer,
virksomheder, trafikselskaber, sportsklubber, praktiserende læger – og
ikke mindst den enkelte borger selv.

-Danskerne skal vænnes til at anvende de enkelte transportmidler med
større omtanke - nogle gange er man bilist, andre gange cyklist eller
fodgænger. Men det er en forudsætning, at de fysiske forhold og
sikkerheden for alle trafikanter er i orden, hvis vi skal have
bilisterne til at lade bilen stå blot engang imellem f.eks. på den
korte tur til bageren om søndagen. Det er baggrunden for, at
trafikministeriet har udsendt en strategi til fremme af sikker
cykeltrafik, siger trafikminister Jacob Buksti.

Senere på foråret følges Strategien op af Vejdirektoratets Idekatalog
for cykeltrafik, der indeholder praktiske, tekniske løsninger på
cyklisternes problemer i kommuner og amter.

Publikationen Fremme af sikker cykeltrafik fås ved henvendelse til
Trafikministeriet.