Gå til hovedindhold

Trafikministeren udsender strategi til fremme af sikker cykeltrafik

Indhold

  Trafikminister Jacob Buksti har i dag udsendt en strategi til fremme
  af sikker cykeltrafik til amter og kommuner. Cykelstrategien
  indeholder anvisninger på, hvordan de nationale mål om bedre byer,
  sundere danskere og overflytning af især korte bilture til cykel og
  gang kan nås gennem fremme af sikker cykeltrafik lokalt.

  Flere danskere på cykel især på de korte ture i byerne er et af målene
  i regeringens folkesundhedsprogram 1999-2008. Mere brug af cyklen
  giver motion, der er med til at forbedre folkesundheden generelt.
  Danskere i bedre form giver færre livsstilssygdomme og er medvirkende
  til at middellevetiden forbedres. Små omlægninger af de daglige
  rutiner kan give en helbredsmæssig effekt, og en daglig cykeltur kan
  være et godt alternativ til andre motionsformer.

  Hvis vi skal have flere til at cykle, er det ikke kun et spørgsmål om
  at anlægge flere cykelstier, og dermed ikke udelukkende en opgave for
  de tekniske forvaltninger i amter og kommuner. Skal cykeltrafikken
  fremmes er en opgave, som involverer mange andre: social- og
  sundhedsforvaltning, lokalpolitikere, skoler, interesseorganisationer,
  virksomheder, trafikselskaber, sportsklubber, praktiserende læger – og
  ikke mindst den enkelte borger selv.

  -Danskerne skal vænnes til at anvende de enkelte transportmidler med
  større omtanke - nogle gange er man bilist, andre gange cyklist eller
  fodgænger. Men det er en forudsætning, at de fysiske forhold og
  sikkerheden for alle trafikanter er i orden, hvis vi skal have
  bilisterne til at lade bilen stå blot engang imellem f.eks. på den
  korte tur til bageren om søndagen. Det er baggrunden for, at
  trafikministeriet har udsendt en strategi til fremme af sikker
  cykeltrafik, siger trafikminister Jacob Buksti.

  Senere på foråret følges Strategien op af Vejdirektoratets Idekatalog
  for cykeltrafik, der indeholder praktiske, tekniske løsninger på
  cyklisternes problemer i kommuner og amter.

  Publikationen Fremme af sikker cykeltrafik fås ved henvendelse til
  Trafikministeriet.