Trafikministeren vil fremrykke åbningstidspunkter for motorvejsstrækning og omfartsvej

08. marts 2000

På et møde i Messecenter Herning med midt- og vestjyske erhvervsledere
og politikere har trafikminister Jacob Buksti meddelt følgende:

Om motorvejsstrækningen Herning-Bording:

-Med erfaringerne fra de seneste licitationsresultater (fordelagtige
priser) er jeg indstillet på, at bede Vejdirektoratet om at
tilrettelægge arbejderne på strækningen Herning-Bording, så
åbningstidspunktet kan være fremrykket fra efteråret 2003 til
efteråret 2002, siger trafikminister Jacob Buksti.

Om Brande omfartsvej:

-Som arbejdet skrider frem i dag, forstår jeg på Vejdirektoratet, at
omfartsvejen ved Brande allerede kan åbnes i efteråret 2000 i stedet
for som planlagt i juni 2001. Jeg har derfor bedt Vejdirektoratet om
at tilrettelægge de resterende arbejder, så åbningen af omfartsvejen
finder sted i efteråret 2000, oplyser trafikminister Jacob Buksti.