Gå til hovedindhold

Trafikministeren vil hjælpe betrængte chauffører

Indhold

  Trafikministeren har i dag haft møde med godstransporterhvervet om udflagning af danske vognmandsvirksomheder til andre EU-lande, herunder særligt Luxembourg og Spanien.

  Endvidere drøftedes spørgsmålet om anvendelse af chaufførvikarer ved kørsel i Danmark og ved kørsel i udlandet.

  Undersøgelser viser, at der ikke er tale om en markant udflagning af danske virksomheder.

  I en række tilfælde foretages udflagning på en sådan måde, at der tilsyneladende i et vist omfang sker overtrædelser af EU´s regler på området, ligesom der sker overtrædelser af national lovgivning. Bl.a. har spørgsmålet om danske virksomheder reelt har etableret sig i udlandet og udfører godskørsel fra et andet land med en dansk tilladelse, været rejst.

  Ved mødet var der fuld tilslutning fra erhvervet om, at vognmandsvirksomhed skal udøves i overensstemmelse med gældende regler, idet virksomheder, der ønsker at køre efter reglerne bliver bragt i en negativ konkurrencesituation, hvilket medfører risiko for social dumping af chauffører.

  Jacob Buksti udtaler i den forbindelse følgende:

  -Der skal ikke herske tvivl om, at jeg ser det som en vigtig opgave at hindre, at der sker social dumping, og at det kollektive aftalesystem ikke undergraves. Der er tale om et fælles europæisk problem, som kun effektivt kan finde en løsning på EU-plan. Jeg vil derfor rejse sagen overfor det franske formandsskab i EU, og det vil ske den 18. september, hvor den franske trafikminister Gayssot besøger Danmark. Jeg ønsker, at problemstillingen bliver taget op i forbindelse med drøftelserne om den sociale pakke på transportområdet i EU.

  - Jeg vil endvidere vurdere, om der er behov for en præcisering af godskørselslovens bestemmelser om, hvad der forstås ved god skik inden for branchen. Det kan ikke være i overensstemmelse med god skik i branchen, når man ved kørsel i andre lande overtræder disse landes bestemmelser, der følger af EU-reglerne - og med en dansk godskørselstilladelse i lommen - uden at dette får nogle konsekvenser for ens tilladelse til at drive vognmandsvirksomhed.

  Med hensyn til chaufførvikarer er der i Danmark for nylig gennemført lovgivning, der giver danske virksomheder lov til at benytte chaufførvikarer under visse betingelser, bl.a. muligheden for at benytte en vikar fra et bureau, der er godkendt af Færdselsstyrelsen. Det betyder, at lige så snart en dansk virksomhed kører på dansk område, skal reglerne om chaufførvikarer følges. Ordningen gælder dog ikke ved virksomheders kørsel i udlandet

  Også på dette område tegner der sig nu tilsyneladende et billede af, at lovgivningen har nogle utilsigtede konsekvenser, og at der sker overtrædelse af reglerne. Til det siger trafikminister Jacob Buksti følgende:

  -Jeg vil nu igangsætte et udvalgsarbejde med deltagelse af erhvervet til afdækning af de mulige utilsigtede konsekvenser som følge af lovgivningen om chaufførvikarer. Hvis afdækningen af problemerne måtte vise, at dette også er et anliggende for de andre medlemslande i EU, vil jeg selvsagt sørge for, at få rejst problemstillingen her.

  -Ministeriet vil rette henvendelse til Rigspolitiet med henblik på at der i forbindelse med bl.a. tungtvognskampagner i højere grad bliver sat fokus på ulovlig anvendelse af chauffører.

  -Jeg har bedt erhvervet om at tilsende ministeriet dokumentation for alle tvivlsomme forhold, som man måtte blive bekendt med, så vi kan få konstateret, hvad det er der er galt og gribe ind heroverfor.