Gå til hovedindhold

Trafikministerens redegørelse til Folketinget om trafiksikkerhed

Indhold

   

  I foråret 2000 kom Færdselssikkerhedskommissionens nye mål for trafiksikkerheden i Danmark: ”Hver ulykke er én for meget – trafiksikkerhed starter med dig”.

  Heri opstiller kommissionen som mål, at antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i trafikken skal reduceres med 40 pct. inden udgangen af år 2012. Ulykkestallene for 1998 er udgangspunktet for dette mål. Det betyder med andre ord, at antallet af trafikdræbte skal være nede på max. 300 og antallet af alvorligt kvæstede skal være reduceret til 2.400 i år 2012.

  De der dagligt har arbejdet med trafiksikkerhed tæt inde på livet i amter og kommuner har udtrykt ønske om, at der også i Folketinget bliver en debat om – og tilslutning til – de nye mål for trafiksikkerheden. Det er det ønske, som nu imødekommes med redegørelsen, der senere skal forhandles i Folketinget.

  I redegørelsen konstateres det, at det er muligt at have et moderne, velfungerende transportsystem samtidig med, at der sker et fald i antallet af trafikulykker. Således er antallet af dræbte i trafikken i vore nabolande Sverige og Norge ca. 40 pct. lavere end i Danmark.

  Regeringen har taget denne udfordring op, og redegørelsen udpeger de større, statslige indsatser, der skal iværksættes som bidrag til, at målet nås. Indsatserne er følgende:

  ·         Overveje indførelse af et system til frakendelse af kørekortet ved gentagne overtrædelser af færdselsloven, populært kaldet ”klippekort”

  ·         Kampagner for øget brug af sikkerhedssele

  ·         Automatisk hastighedskontrol som landsdækkende ordning

  ·         Forsøg med kombineret automatisk hastigheds- og rødkørselskontrol

  ·         Virksomhedsplaner for trafiksikkerhed

  ·         Indsats over for spritkørsel

  ·         Indsats over for unge bilister

  ·         Fremme af sikker cykeltrafik og gang

  ·         Øget forskning og udvikling i trafiksikkerhed

  ·         Forbedret datagrundlag for trafikulykker

  ·         Oprettelse af en havarikommission for vejtrafikulykker

  ·         En systematisk trafiksikkerhedsindsat på statens veje

  -Der er ikke tvivl om, at det kræver en intensiveret og målrettet indsats fra alle parter, hvis vi skal have vendt de seneste års triste udvikling i antallet af dræbte og kvæstede i den danske trafik. Med de her foreslåede initiativer griber regeringen udfordringen fra Færdselssikkerhedskommissionen, og giver startskuddet til en forstærket indsats for trafiksikkerheden, udtaler trafikminister Jacob Buksti i forbindelse med offentliggørelsen af redegørelsen, og fortsætter:

  -Udover Regering og Folketing, har amter, kommuner, virksomheder og i sidste ende den enkelte trafikant et medansvar og en vigtig rolle at spille i arbejdet med at redde menneskeliv i trafikken. Jeg er ikke i tvivl om, at de foreslåede indsatser vil bidrage til en ændret trafikantadfærd og en bedre trafikkultur til gavn for trafiksikkerheden i Danmark, og forhåbentlig kan initiativerne også virke som inspiration for de andre aktører i arbejdet.-Udover Regering og Folketing, har amter, kommuner, virksomheder og i sidste ende den enkelte trafikant et dansvar og en vigtig rolle at spille i arbejdet med at redde menneskeliv i trafikken. Jeg er ikke i tvivl om, at de foreslåede indsatser vil bidrage til en ændret trafikantadfærd og en bedre trafikkultur til gavn for trafiksikkerheden i Danmark, og forhåbentlig kan initiativerne også virke som inspiration for de andre aktører i arbejdet.