Gå til hovedindhold

Trafikministre mødes i København om SAS´ fremtid

Indhold

  De tre trafikministre Jacob Buksti, Danmark, Dag Jostein Fjærvoll,
  Norge og Björn Rosengren, Sverige mødtes i dag i København og
  underskrev en forlængelsesaftale om SAS-samarbejdet.

  Aftale om samarbejde på luftfartens område blev første gang indgå-et
  den 20. december 1951 mellem Danmark, Norge og Sverige, og den er
  herefter blevet forlænget flere gange. Den nuværende aftale udløber i
  2005. Med den nye aftale forlænges samarbejdet frem til 2020.

  Med forlængelsen af samarbejdsaftalen er det sikret, at SAS kan træffe
  dispositioner af langtrækkende karakter, herunder
  investeringsdispositioner, som det er nødvendigt for en virksomhed som
  SAS.

  Samtidig har ministrene drøftet en mulig ændring af SAS-strukturen
  fra dagens situation med tre nationale selskaber og tre aktier til i
  stedet ét selskab og én aktie.

  De tre ministre er enige om, at en ændret struktur og dermed ændrede
  ejerskabsforhold vil have både luftfartspolitiske og skattemæssige
  konsekvenser. De tre ministre har derfor nedsat en
  departementschefsgruppe, som i samarbejde med SAS nærmere skal
  analysere konsekvenserne af en sådan ændret struktur for SAS.