Trafikministre mødes i København om SAS´ fremtid

03. marts 2000

De tre trafikministre Jacob Buksti, Danmark, Dag Jostein Fjærvoll,
Norge og Björn Rosengren, Sverige mødtes i dag i København og
underskrev en forlængelsesaftale om SAS-samarbejdet.

Aftale om samarbejde på luftfartens område blev første gang indgå-et
den 20. december 1951 mellem Danmark, Norge og Sverige, og den er
herefter blevet forlænget flere gange. Den nuværende aftale udløber i
2005. Med den nye aftale forlænges samarbejdet frem til 2020.

Med forlængelsen af samarbejdsaftalen er det sikret, at SAS kan træffe
dispositioner af langtrækkende karakter, herunder
investeringsdispositioner, som det er nødvendigt for en virksomhed som
SAS.

Samtidig har ministrene drøftet en mulig ændring af SAS-strukturen
fra dagens situation med tre nationale selskaber og tre aktier til i
stedet ét selskab og én aktie.

De tre ministre er enige om, at en ændret struktur og dermed ændrede
ejerskabsforhold vil have både luftfartspolitiske og skattemæssige
konsekvenser. De tre ministre har derfor nedsat en
departementschefsgruppe, som i samarbejde med SAS nærmere skal
analysere konsekvenserne af en sådan ændret struktur for SAS.