Udkast til Lov om Ringbanen fremsat for Folketinget

30. marts 2000

Regeringen har i dag fremsat lovforslag i Folketinget om anlæg af
Ringbanen mellem Hellerup Station og Ny Ellebjerg Station. Ny
Ellebjerg Station bliver en ny station placeret i Valby, hvor
Øresundsbanen og Køge Bugtbanen krydser hinanden.

Etableringen af Ringbanen er blevet mulig, efter at Regeringen d. 28.
december 1998 indgik en aftale med SF og Enhedslisten om styrkelse af
den kollektive trafik.

Ringbanen, der etableres som S-togsstrækning, får direkte forbindelse
til alle de øvrige S-togslinier samt Metroen. Derudover vil der ved Ny
Ellebjerg blive skiftemulighed til Øresundsbanen. Når Ringbanen er
fuldt udbygget vil der blive etableret 5-minuttersdrift på
strækningen, som vil kunne gennemkøres på ca. 20 minutter. Der er tale
om et samlet anlægsbudget på ca. 1,4 mia. kr.

Som led i projektet anlægges den nye Flintholm Station på grænsen
mellem Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune ved Grøndalsparken.
Stationen bliver en meget vigtig skiftestation i det københavnske
kollektive trafiksystem, når også Metrolinien fra Nørreport til
Vanløse åbner. Ved projekteringen er der lagt maksimal vægt på korte
gangafstande og komfort for de fremtidige brugere. Grøndalsparken vil
i forbindelse med etableringen af stationen blive forskønnet idet
jernbanedæmningerne erstattes af broer spændende på tværs af parken.

Processen omkring tilblivelsen af projektet har været præget at godt
samarbejde mellem de implicerede parter, København og Frederiksberg
Kommuner, Banestyrelsen, DSB, DSB S-tog A/S og Ørestadsselskabet.

-Jeg er overbevist om, at Ringbanen vil medvirke til at styrke den
kollektive trafik i Københavnsområdet. Jeg er også meget tilfreds med,
at der i den offentlige høringsproces om projektet har været glæde
over projektet og ros til processen fra borgerne. De indvendinger, der
er kommet fra borgerne langs banen har man, så vidt det har været
muligt indarbejdet. Det har blandt andet betydet, at antallet af
ekspropriationer er blevet reduceret, samt at stationsanlæg er blevet
flyttet eller tilrettet. Jeg har tillid til, at den konstruktive
dialog mellem Banestyrelsen og borgerne vil fortsætte, også efter at
loven er fremsat, udtaler trafikminister Jacob Buksti.

Den samlede Ringbanen er planlagt til at skulle stå færdig i 2005.