Udvidelse af de forretningsmæssige muligheder for Københavns Lufthavne A/S

09. februar 2000

Trafikministeren fremsætter fredag et lovforslag med det formål at
give Københavns Lufthavne A/S en øget mulighed for at gøre brug af sin
ekspertise inden for lufthavnsdrift, herunder gennem investeringer i
andre lufthavne.

Trafikminister Sonja Mikkelsen udtaler i den anledning:

-Hensigten med lovforslaget er at udvide Københavns Lufthavne A/S´
forretningsgrundlag således, at selskabet får bedre mulighed for at
deltage i investeringer i andre lufthavne og i aktiviteter i øvrigt,
som er forbundet med lufthavnsdrift.

-Jeg ønsker en stærk lufthavn, der kan tage konkurrencen op og bevare
sin position som central nordeuropæisk transitlufthavn (hub). Med
udvidelsen af de forretningsmæssige muligheder for Københavns
Lufthavne A/S fremtidssikres lufthavnen, så den også er rustet til at
tage udfordringerne op i det nye årtusinde.

Københavns Lufthavne A/S fremstår i dag som et stærkt og veldrevet
selskab, men den gældende lovgivning giver kun selskabet en begrænset
mulighed for at ekspandere internationalt. Ved at tilpasse
lovgivningen får selskabet mulighed for at agere som et moderne
lufthavnsselskab på linje med andre store internationalt orienterede
lufthavne.

Københavns Lufthavne A/S skal fortsat som sin primære opgave drive
Københavns og Roskilde lufthavne. Og navnlig til den internationale
lufthavn i Kastrup knytter sig vitale samfundsmæssige interesser. De
udvidede erhvervsaktiviteter underlægges derfor visse begrænsninger.