Gå til hovedindhold

Udvidelse af de forretningsmæssige muligheder for Københavns Lufthavne A/S

Indhold

  Trafikministeren fremsætter fredag et lovforslag med det formål at
  give Københavns Lufthavne A/S en øget mulighed for at gøre brug af sin
  ekspertise inden for lufthavnsdrift, herunder gennem investeringer i
  andre lufthavne.

  Trafikminister Sonja Mikkelsen udtaler i den anledning:

  -Hensigten med lovforslaget er at udvide Københavns Lufthavne A/S´
  forretningsgrundlag således, at selskabet får bedre mulighed for at
  deltage i investeringer i andre lufthavne og i aktiviteter i øvrigt,
  som er forbundet med lufthavnsdrift.

  -Jeg ønsker en stærk lufthavn, der kan tage konkurrencen op og bevare
  sin position som central nordeuropæisk transitlufthavn (hub). Med
  udvidelsen af de forretningsmæssige muligheder for Københavns
  Lufthavne A/S fremtidssikres lufthavnen, så den også er rustet til at
  tage udfordringerne op i det nye årtusinde.

  Københavns Lufthavne A/S fremstår i dag som et stærkt og veldrevet
  selskab, men den gældende lovgivning giver kun selskabet en begrænset
  mulighed for at ekspandere internationalt. Ved at tilpasse
  lovgivningen får selskabet mulighed for at agere som et moderne
  lufthavnsselskab på linje med andre store internationalt orienterede
  lufthavne.

  Københavns Lufthavne A/S skal fortsat som sin primære opgave drive
  Københavns og Roskilde lufthavne. Og navnlig til den internationale
  lufthavn i Kastrup knytter sig vitale samfundsmæssige interesser. De
  udvidede erhvervsaktiviteter underlægges derfor visse begrænsninger.