Underliggende tunnel på Nørreport

27. januar 2000


Trafikminister Sonja Mikkelsen vil bekræfte over for
Ørestadsselskabet, at selskabet den 15. marts 2000 kan gå i gang med
at anlægge en underliggende tunnel mellem Nørreport Station og
Nørreport Metrostation.

Det sker på baggrund af et møde med regeringspartierne, Venstre og
konservative.

Nørreport Station har allerede i nogle år været et kæmpe byggerod, og
det vil desværre fortsætte 2-3 år endnu. Så får vi til gengæld også et
effektivt trafikknudepunkt med metroforbindelse til bymidten, Amager
og Frederiksberg/Vanløse og bus-, S-togs- og regionaltogs-forbindelser
til resten af København og videre ud i landet, siger trafikministeren.

Anlægget af den underliggende tunnel kan ikke undgå at bidrage til
ulemperne for den kollektive trafiks passagerer. Men jeg tror på, at
det vil være umagen værd, for den tunnel, Ørestadsselskabet nu skal
anlægge, bliver den korteste og dermed også den mest fornuftige
løs-ning for de næste 100 år.

Samtidig med, at der gives grønt lys til Ørestadsselskabet, anmodes
DSB og Banestyrelsen om at forberede de ekstraordinære
foranstaltninger, som er nødvendige på S-togsstationen for at minimere
generne for passagererne og opretholde en sikker drift.

Jeg vil ikke kræve af DSB, at der skal spilles marchmusik, men der er
en lang række andre fornuftige og nødvendige initiativer, som DSB og
Banestyrelsen nu kan tage. DSB har lovet mig, at man vil gøre alt for
at sikre, at alle får det bedst mulige ud af situationen. Ulemper kan
ikke undgås. Men jeg har lagt afgørende vægt på, at Nørreport holdes
åben i byggeperioden, siger Sonja Mikkelsen.

Det er aftalt, at den politiske følgegruppe vedrørende Ørestadsloven
med deltagelse af regeringspartierne, K og V og med CD og R som
observatører orienteres tæt om det videre forløb på Nørreport Station.
Trafikministeren har desuden tilkendegivet, at hun vil forberede et
udspil til drøftelse i følgegruppen med henblik på at undgå
kon-flikter mellem offentlige trafikvirksomheder af den type, som
Nørreportsagen har været et eksempel på.