Gå til hovedindhold

Underliggende tunnel på Nørreport

Indhold


  Trafikminister Sonja Mikkelsen vil bekræfte over for
  Ørestadsselskabet, at selskabet den 15. marts 2000 kan gå i gang med
  at anlægge en underliggende tunnel mellem Nørreport Station og
  Nørreport Metrostation.

  Det sker på baggrund af et møde med regeringspartierne, Venstre og
  konservative.

  Nørreport Station har allerede i nogle år været et kæmpe byggerod, og
  det vil desværre fortsætte 2-3 år endnu. Så får vi til gengæld også et
  effektivt trafikknudepunkt med metroforbindelse til bymidten, Amager
  og Frederiksberg/Vanløse og bus-, S-togs- og regionaltogs-forbindelser
  til resten af København og videre ud i landet, siger trafikministeren.

  Anlægget af den underliggende tunnel kan ikke undgå at bidrage til
  ulemperne for den kollektive trafiks passagerer. Men jeg tror på, at
  det vil være umagen værd, for den tunnel, Ørestadsselskabet nu skal
  anlægge, bliver den korteste og dermed også den mest fornuftige
  løs-ning for de næste 100 år.

  Samtidig med, at der gives grønt lys til Ørestadsselskabet, anmodes
  DSB og Banestyrelsen om at forberede de ekstraordinære
  foranstaltninger, som er nødvendige på S-togsstationen for at minimere
  generne for passagererne og opretholde en sikker drift.

  Jeg vil ikke kræve af DSB, at der skal spilles marchmusik, men der er
  en lang række andre fornuftige og nødvendige initiativer, som DSB og
  Banestyrelsen nu kan tage. DSB har lovet mig, at man vil gøre alt for
  at sikre, at alle får det bedst mulige ud af situationen. Ulemper kan
  ikke undgås. Men jeg har lagt afgørende vægt på, at Nørreport holdes
  åben i byggeperioden, siger Sonja Mikkelsen.

  Det er aftalt, at den politiske følgegruppe vedrørende Ørestadsloven
  med deltagelse af regeringspartierne, K og V og med CD og R som
  observatører orienteres tæt om det videre forløb på Nørreport Station.
  Trafikministeren har desuden tilkendegivet, at hun vil forberede et
  udspil til drøftelse i følgegruppen med henblik på at undgå
  kon-flikter mellem offentlige trafikvirksomheder af den type, som
  Nørreportsagen har været et eksempel på.