Ændring i BornholmsTrafikkens styrelse

03. august 2001

I forbindelse med at vice koncernchef Vagn Sørensen forlader sin stilling i SAS´s koncernledelse, har Vagn Sørensen meddelt trafikminister Jacob Buksti, at han ønsker at blive frataget for posten som styrelsesformand for BornholmsTrafikken. Trafikminister Jacob Buksti har med beklagelse taget dette til efterretning. Der vil snarest blive taget stilling til besættelse af stillingen som styrelsesformand.