Gå til hovedindhold

Begrænsning af transportsektorens CO2-udslip – Regeringens handlingsplan

Indhold

   

  I dag offentliggør Trafikministeriet rapporten, Begrænsning af transportsektorens CO2-udslip – Regeringens handlingsplan, der beskriver regeringens strategi til at få nedbragt udledningen af CO2 fra transportsektoren frem mod år 2010. Rapporten er en del af regeringens samlede strategi for at reducere Danmarks udledning af drivhusgasser.

  ”Denne handlingsplan er regeringens bud på, hvordan den stadige stigning i  transportsektorens CO2-udslip skal bringes til ophør, så vi får knækket kurven for transportsektorens CO2-udslip ”, udtaler trafikminister Jacob Buksti.

  CO2-handlingsplanens målsætning betyder, at CO2-udslippet fra transportsektoren skal reduceres med 7 pct. i 2010 i forhold til, hvordan det ville gå uden handlingsplanens initiativer. Den strategi, der ventes at give det største bidrag til reduktionen af CO2-udslippet er effektivisering af transportsektorens energiforbrug. At effektivisere energiforbruget vil sige, at energiforbruget pr. kørt kilometer reduceres. Regeringen lægger op til initiativer som en oplysningskampagne om bilers brændstofforbrug for at fremme køb af energieffektive biler, en oplysningskampagne om energirigtig køreteknik, så unødige accelerationer og opbremsninger minimeres samt en ind­sats for overholdelse af gældende hastigheder. Desuden vil der blive nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til, hvordan det nuværende skatte- og afgiftssystem kan omlægges, således at trafikkens energiforbrug effektiviseres.

  ”Handlingsplanen vil ikke blive nogen sovepude. Regeringen vil løbende overvåge, om de iværksatte initiativer i denne handlingsplan får de tilsigtede virkninger”, siger Jacob Buksti.

  Rapporten kan fås ved henvendelse til Trafikministeriets Planlægningskontor på telefon 33 92 43 26 eller via Internettet på Trafikministeriets hjemmeside www.trm.dk.