Gå til hovedindhold

BornholmsTrafikken får bedre muligheder som et A/S

Indhold

   

  -BornholmsTrafikken er både livlinen for det bornholmske samfund og en af de største lokale arbejdspladser. Derfor er det vigtigtat give BornholmsTrafikken og de ansatte rimelige arbejdsbetingelser ved at fjerne den herskende usikkerhed om rederiets fremtid, udtaler trafikminister Flemming Hansen og fortsætter: For at sikre BornholmsTrafikken større fleksibilitet og kom­merciel frihed vil jeg omdanne statsvirk­somheden til et aktieselskab. Det giver bedre muligheder for at BornholmsTrafikken kan drives som en forretning.

  BornholmsTrafikken driver i dag færgetrafik mellem Rønne og København, Ystad (Sverige) og Mukran (Tyskland). De to førstnævnte udføres som offentlig service, dvs. med tilskud fra staten. Der har i en længere periode været usikkerhed om BornholmTrafikkens fremtid med hensyn til EU-krav om udbud af den del af sejladsen, der udføres som offentlig service.

  -Konkurrence er sundt. En stor del af den øvrige kollektive trafik er de senere år ble­vet udbudt. Det sker bl.a. for at sikre en ef­fektiv, kundeorienteret og billig transport. Regeringen ønsker så hurtigt som muligt at udbyde den trafikydelse, der udføres som offentlig service. Den fremtidige rutestruktur behandles i øjeblikket i et embedsmandsudvalg, udtaler trafikministeren.

  -Jeg er meget optaget af at sikre den bornholmske beskæftigelse. I den forbindelse lægger jeg meget stor vægt på, at BornholmsTrafikken selv skal have mulighed for at byde på fair vilkår, fastslår trafikminister Flemming Hansen.

  -Regeringen vil lade en del af de forventede besparelser i forbindelse med udbuddet tilgå Bornholm til gavn for det bornholmske erhvervsliv og bornholmerne - f.eks. i form af lavere takster, understreger trafikministeren.

  -Jeg finder det vigtigt, så hurtigt som muligt at få indledt dialogen om fremtiden med alle parter. Jeg vil naturligvis drøfte de konkrete initiativer med Bornholms nye Kontak­tråd. Gennem samarbejde skal vi søge at sikre en god og effektiv færgetrafik til og fra Bornholm, slutter trafikminister Flemming Hansen.