Gå til hovedindhold

Buksti: Misvisende oplysninger om Combus

Indhold

    -Trafikministeriet har i november 2000 på eget initiativ anmodet Kommissionen om at tage stilling til såvel de 300 mio.kr. som betingelserne i den aktuelle handel med Arriva efter reglerne om statsstøtte, siger trafikminister Jacob Buksti. 

    -Det er således direkte misvisende, når det nu tilsyneladende fremstilles som om, at Kommissionen har ønsket at udvide undersøgelserne på foranledning af Karin Riis-Jørgensen, understreger trafikminister Jacob Buksti.

    -Jeg vil understrege, at der fortsat er tale om, at de tekniske forhandlinger med EU-kommissionen efter begge parters opfattelse forløber konstruktivt og efter en tidsplan, som sigter mod en hurtig afgørelse fra Kommissionens side, siger trafikminister Jacob Buksti.