Gå til hovedindhold

Combus solgt til ARRIVA Danmark A/S

Indhold

  Trafikministeriet og ARRIVA Danmark A/S har i dag indgået aftale om, at ARRIVA Danmark overtager ejerskabet af Combus a/s med virkning fra 1. januar 2001.

  Aftalen indebærer bl.a., at staten forudgående indskyder 140 mio.kr. i ny egenkapital i Combus. Staten eftergiver herudover sit ansvarlige lån på 100 mio.kr. i Combus og stiller som led i handlen endvidere en række garantier over for ARRIVA. Garantierne skal sikre ARRIVA, at selskabet har de værdier, der har ligget til grund for ARRIVA’s købstilbud. Trafikministeriet har indgået aftale med selskabets finansielle kreditorer om, at disse som led i den samlede handel nedskriver Combus’ gæld med 100 mio.kr.

  Handlen er bl.a. betinget af godkendelser fra trafikselskaber i de områder, hvor Combus driver trafik, og en godkendelse fra EU-kommissionen af kapitaltilførslen på 300 mio.kr. i 1999 og betingelserne i den aktuelle handel.

  -Jeg er tilfreds med, at det efter lang tids bestræbelser er lykkedes at få en aftale i stand med ARRIVA Danmark om at overtage Combus a/s, og jeg har tillid til, at ARRIVA vil kunne fortsætte og udvikle busdriften på en tilfredsstillende måde, såvel til gavn for de ansatte som de daglige brugere. Det er klart, at jeg havde foretrukket en aftale med bedre salgsbetingelser for staten, men efter at have gennemsøgt markedet må vi konstatere, at de foreliggende salgsbetingelser var de klart bedst opnåelige. I lyset af, at staten som bekendt tidligere har indskudt midler i Combus, mener jeg, at vi med den foreliggende aftale har opnået en fornuftig balance i byrdefordelingen mellem staten og selskabets kreditorer, udtaler trafikminister Jacob Buksti.

  ARRIVA Danmarks administrerende direktør Johnny Hansen siger i forbindelse med købet, at det for ARRIVA er forbundet med en betydelig markedsmæssig synergi:

  -Jeg er overbevist om, at ARRIVA med tilførsel af Combus’ mangeårige viden og erfaring vil stå stærkt, når det gælder de kommende års udfordringer på det nordiske marked.

  -ARRIVA får ved købet en klart forøget tilstedeværelse i Danmark, og vi vil som den betydeligste leverandør af kollektiv bustransport kunne sætte yderligere fokus på at forbedre vor service over for passagerne såvel som rentabiliteten.

  -Købet af Combus giver os en enestående strategisk lejlighed til at udvide vore aktiviteter i Danmark og indtage en position som den største operatør på et marked for kollektiv trafik med vækstpotentiale.

  -Vi vil udnytte de naturlige synergier der er i forbindelse med vor ek-sisterende aktivitet og på et tidligt tidspunkt konsolidere ledelse og administration. En plan for restrukturering er udarbejdet og vil blive iværksat umiddelbart efter overtagelsen for at minimere yderligere tab på Combus’ kontrakter i København og andre steder.

  Yderligere oplysninger vedrørende denne pressemeddelelse kan fås ved henvendelse til pressesekretær i Trafikministeriet, Jesper Damm Olsen, på telefon 33 92 43 02 og hos ARRIVA Danmark A/S, Mads Lund Larsen, på telefon tlf. 43 86 81 71.