Gå til hovedindhold

Dansk-estisk samarbejde om miljøhensyn i transportpolitik

Indhold

   

  Trafikministerierne i Danmark og Estland har netop afsluttet et øststøtteprojekt, der giver Estland mulighed for at styrke inddragelsen af miljøhensyn i transportpolitikken. Projektet har resulteret i, at esterne nu har en platform, der sætter dem i stand til at vurdere trafikkens eksterne omkostninger i form af støj, luftforurening og trafikulykker. I projektet har man trukket på danske erfaringer.

  Trafikkens eksterne omkostninger er væsentlige at få med, når man skal prioritere investeringer i infrastrukturen. Eksterne omkostninger er også et helt centralt element, når man skal afgøre hvor meget trafikanterne skal betale for at bruge infrastrukturen. Projektets resultater er derfor aktuelle i forhold til EU-kommissionens netop udsendte hvidbog om en fælles transportpolitik. Den fremhæver, at trafikanternes betaling for brug af infrastrukturen skal afspejle de samlede omkostninger for samfundet, inklusiv miljøomkostningerne.

  Selve udviklingen af de nødvendige værktøjer er udført af konsulentfirmaet COWI og Tallinns Tekniske Universitet. Værktøjerne består af en række modeller, som bruges ved beregning af trafikkens eksterne omkostninger.

  Trafikminister Jakob Buksti udtaler:

  - Det er meget vigtigt, at dette projekt, som både vi og esterne har støttet, er mundet ud i så konkrete resultater - i værktøjer, som kan bruges her og nu, og som kan videreudvikles. Med den tiltagende trafik på vejene bliver det mere og mere nødvendigt at få en præcis viden om de  samfundsmæssige omkostninger ved de enkelte infrastrukturprojekter. Hvor man før i tiden nøjedes med at estimere, hvor mange minutter en ny vej kunne spare trafikanterne, lægger vi nu i stigende grad vægt på, at man også tager ulykker og miljøpåvirkning med ind i billedet. Samtidig er der grobund for videre samarbejde, fordi der er dannet et solidt netværk inden for området. Der kører et tilsvarende projekt i Skt. Petersborg, som bliver færdiggjort inden for de næste par måneder.

  Projektet blev afsluttet med et seminar i sidste uge, hvor resultaterne af projektet blev fremlagt. Den estiske trafikminister Toivo Jürgensen der åbnede seminaret, var meget tilfreds med projektets resultater.

  Projektet har løbet over to år og kostet 2 mio. kr.