Gå til hovedindhold

Eksportchaufførernes arbejdsmiljø og sikkerhed kan sikres bedre

Indhold

   

  I den teknologiske tidsalder vi befinder os i, er det muligt – for relativt små investeringer – at forbedre eksportchaufførernes arbejdsmiljø og sikkerhed, siger arbejdsminister Ove Hygum og trafikminister Jacob Buksti.

  Der findes på markedet i dag økonomisk overkommelige satelit-overvågningssystemer, der kan videreudvikles til at forbedre chaufførernes sikkerhed.

  Man kan kombinere det kendte system fra lokomotivførernes arbejdsplads – en såkaldt "dødemandsknap" – med de nye satelitbårne overvågningssystemer. Man kan fx indrette det på den måde, at chaufføren minimum hvert kvarter via en kode over satetlitsystemet bekræfter, at alt er i sin skønneste orden.

  I forbindelse med pauser – fx spise- eller sovepauser – kan andre systemer tage over. Det kan være en simpel tyveri-alarm – slået til når chaufføren sover – der registrerer indtrængning i førerhuset – og sender et signal til alarmcentralen. Det kan være en gas-alarm, der hvis den aktiveres – sender et signal til alarmcentralen.

  Også de nye sattelit-navigator-systemer kan inddrages i sikkerheden. Hvis et vogntog afviger mere end en tilladt margen fra den planlagte rute, kan systemerne indrettes på en sådan måde, at der slås alarm til centralen.

  Med det satelitbårne sikkerhedssystem, som fx Falck/Securitas udbyder i Danmark i dag – til ca. 25-30.000 kr. – kan der afgå en alarmmelding til centralen, hvis strømmen på et køretøj – og satelitforbindelsen - afbrydes. Og køretøjets seneste mange tusinde positioner bliver registreret.

  Hvis man sammenholder de relativt beskedne investeringer, der kan blive tale om, med chaufførens førlighed – og i værste fald liv – samt vogntogets og lastens værdi – så er der ingen grund til betænkningstid, mener de to ministre.

  Det forudsætter blot, at alarmcentralen har det totale overblik over, hvilken politimyndighed en alarm skal videreformidles til – og at der på europæisk og internationalt plan er den fornødne forståelse for vigtigheden af, at der omgående følges op på henvendelser fra en national alarmcentral. Det vil være den danske regerings opgave at drage omsorg for dette.

  Den grundliggende teknologi er udviklet. Med lidt videreudvikling og et par kombinationer med gammel-kendte løsninger, så er der gode muligheder for at forbedre arbejdsmiljøet og sikkerheden for alle chauffører.

  Mon ikke alle tyveknægte og bander vil gå langt uden om et lastvognstog, der skilter med, at den er forsynet med aktive sikkerhedsforanstaltninger?

  Regeringen vil snarest tage initiativ til at samle interessenterne i denne sag: Eksport-vognmændene, SiD, forsikringsselskaberne og udbyderne af de teknologiske løsninger.

  Vognmænd, der installerer den aktive sikkerhed, vil få lettere ved at rekruttere eller fastholde chauffører. Vognmænd, der ikke gør det, vil få det svært, slutter Ove Hygum og Jacob Buksti.