EU-Kommissionen godkender vilkårene for, at ARRIVA Danmark A/S kan overtage Combus a/s

28. marts 2001

 

Trafikministeriet har i dag modtaget EU-Kommissionens godkendelse af de vilkår, hvorunder ARRIVA Danmark A/S kan overtage Combus a/s, herunder godkendelse af statens kapitaltilførsel i 1999 til selskabet.

De af EU-Kommissionen godkendte vilkår, som er aftalt mellem ARRIVA og Trafikministeriet, indebærer bl.a., at staten forudgående indskyder 140 mio. kr. i ny egenkapital i Combus a/s.

Kapitalforhøjelsen vil blive vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling i selskabet, som afholdes den 2. april 2001. Combus a/s vil efter planen samme dag blive overdraget til ARRIVA med virkning fra 1. januar 2001.

Trafikminister Jacob Buksti udtaler:

- Det er med tilfredshed jeg har modtaget Kommissionens godkendelse. Hermed er der givet grønt lys for, at ARRIVA kan overtage Combus på de vilkår, som blev tiltrådt af Finansudvalget i december 2000.