Gå til hovedindhold

Fejlagtige oplysninger i pressen om Combus a/s og EU-proces

Indhold

  I lyset af de seneste dages avisartikler vedrørende salgsvilkår og salgsproces for Combus a/s, udtaler trafikministeren følgende:

  -Trafikministeriet har hidtil ikke kommenteret salgsvilkår og proces vedrørende Combus a/s, idet disse vilkår relaterer sig til et fortroligt aktstykke, som Finansudvalget har behandlet. 
  -Da pressens omtale af specifikke vilkår i aktstykket er medvirkende til at komplicere den igangværende salgsproces skal jeg understrege følgende – uden at jeg hermed konkret kommenterer, hvad der står i aktstykket til Folketingets Finansudvalg:

  -For det første vil der ikke blive givet garantier i forbindelse med salget af Combus, som vil være i modstrid med loven om DSB busser. Af bemærkningerne til lovforslaget om DSB busser fremgår, at der ikke vil blive stillet statsgaranti for de lån og andre forpligtelser, selskabet optager og påtager sig efter stiftelsen. 

  -De garantier, der kan blive tale om i forbindelse med et salg af Combus a/s vedrører garantier overfor køberen, der skal sikre køberen sikkerhed for, at selskabet har de værdier, som er lagt til grund for køberens tilbud. Sådanne garantier er helt sædvanlige i forbindelse med salg af virksomheder.

  -Der vil derimod ikke – og det er det centrale - blive stillet garantier, der relaterer sig til den fremtidige drift af selskabet.
   
  -For det andet er der grund til at korrigere det negative indtryk, som visse dagblade giver af de verserende forhandlinger med EU-kommissionen om sagen. Trafikministeriet har på eget initiativ an-meldt betingelserne  efter reglerne om statsstøtte. De tekniske for-handlinger på embedsmandsplan forløber efter begge parters opfat-telse konstruktivt og efter en tidsplan, som sigter mod en hurtig afgørelse fra Kommissionens side.

  -Jeg beder om forståelse for, at der er salgsforhandlinger i gang. En debat på et ufuldstændigt grundlag – som ikke alle kan deltage i – er ikke gunstig for nogen af parterne.