Forslag om ændring af aktiestrukturen i SAS

20. april 2001

 

Trafikministeren har i dag fremlagt et notat i Folketingets Trafikudvalg om en planlagt ændring af aktiestrukturen i SAS med henblik på at erstatte den nuværende struktur med tre separate børsnoterede aktieselskaber (de tre moderselskaber) med et holdingselskab og dermed en fælles SAS-aktie, der skal noteres på hver af de tre skandinaviske børser.

Ændringen vil indebære, at den danske stats aktier i SAS Danmark A/S byttes mod samme antal aktier i det nye holdingselskab.

Ændringen indebærer ingen forandring af den danske stats ejerandel i SAS-konsortiet.

Samtidig hermed fremlægges sagen af den norske og den svenske regering for parlamenterne i Norge og Sverige.