Gå til hovedindhold

Internetværktøj sætter fokus på transport omkostninger og CO2

Indhold

    Det er i dag meget svært at få et overblik over, hvad det rent faktisk koster at holde bil eller at dække sit transportbehov på anden vis. For at sætte fokus på de faktiske omkostninger lancerer Vejdirektoratet Det Interaktive Transport-budget på Internettet. Her bliver det muligt at foretage overslag over de privat-økonomiske omkostninger ved at dække den enkeltes eller familiens transport-behov med bil, uden bil, eller i en kombination af flere forskellige transport-midler.

    -Modellen giver mulighed for at beregne de månedlige udgifter ved f.eks. at bruge bil på alle ture sammenlignet med kollektiv trafik på arbejde og delebil i fritiden eller egen bil på de lange distancer og cykel på de korte ture. For hver transportløsning gives tillige et et overslag over et CO2- regnskab, hvilket jeg finder særdeles interessant i disse tider, hvor transport og miljø er i fokus, siger trafikminister Jacob Buksti.

    Modellen indeholder mange nuancer herunder tillige mange muligheder for at justere modellens standardforudsætninger så de kan tilpasses bedst muligt til den enkelte person eller familie - og dermed bidrage til at synliggøre de pri-vatøkonomiske konsekvenser for valget af transportløsning.
    Adressen på Internettet er: http://www.vd.dk/transportbudget. Kontaktperson er trafik- og transportsekretariatsleder Bo Ekman på telefon  33 41 31 65.