Kontorchef - 6. kontor

16. oktober 2001

 

Kontorchef i Trafikministeriet !

Analytisk velfunderet akademiker med lyst til at udvikle kollektiv trafik og planlægge infrastruktur søges

Vi er i dag det ministerium, der har den bredeste vifte af virksomheder – her er aktieselskaber, selvstændige offentlige virksomheder, statsvirksomheder, udbredt brug af udlicitering m.v. Og vi er en organisation, der stadig udvikler og forandrer sig.

I departementet er det hovedopgaven at rådgive og bistå ministeren med den overordnede styring af trafikområdet og at udarbejde præcise og nuancerede grundlag for de politiske beslutninger.

Dine arbejdsopgaver som chef for 6. kontor bliver at

·         styre og udvikle jernbanesektoren

·         planlægge infrastrukturprojekter og fremtidigt trafikomfang på jernbanen

·         koordinere planlægningen af den kollektive trafik

·         udvikle og følge op på trafikkontrakter om jernbanetrafik

·         regulere færgeområdet

Din profil

Du har en god eksamen som cand.polit., cand. oecon., cand.scient.pol. eller lign. og interesse for trafikpolitiske og trafikøkonomiske problemstillinger. Dine analytiske og strategiske evner er veludviklede og selv under betydeligt tidspres, bevarer du overblikket. Din ledelsesstil motiverer, og du formulerer dig klart og stringent.

Vi tilbyder:

·         et spændende og udfordrende job tæt på den politiske beslutningsproces

·         stor mulighed for at påvirke beslutninger om jernbanens trafik og infrastruktur

·         et bredt netværk med organisationer som DSB, Banestyrelsen, Færdselsstyrelsen og Amtsrådsforeningen

·         gode muligheder for faglig og personlig udvikling

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Stillingen er klassificeret i lønramme 37 og forventes besat på åremål. Der er, ud over åremålstillæg, efter forhandling mulighed for et personligt tillæg af cheflønspuljen.

Ansættelsesområdet er Trafikministeriet med tilhørende institutioner og samtlige andre ministeriers departementer.

Trafikministeriet opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Er du interesseret?

Hvis du vil vide mere, kan du henvende dig til departementschef Thomas Egebo på telefon

33 92 43 01 eller personalechef Ulla Bach Rosendal på telefon 33 92 43 31.

Frist for modtagelse af ansøgning er tirsdag den 26. oktober 2001, kl. 12.00.

Ansøgning, mærket ”Kontorchef” stiles til Dronningen og indsendes til:

Trafikministeriet

Personale- og Sekretariatskontoret

Frederiksholms Kanal 27

1220 København K.