Gå til hovedindhold

Medicin og narkotika blandt bilister

Indhold

   

  Danmarks TransportForskning har netop offentliggjort rapporten: ”Medicin og narkotika blandt bilister”.

  Jacob Buksti udtaler i den forbindelse:

  - Med rapportens resultater er det nu klart, at der findes narkotika- og medicinpåvirkede bilister i den danske trafik.

  - Jeg vil derfor nu bede Færdselsstyrelsen udarbejde et beslutningsgrundlag for, hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt at indføre en såkaldt nulgrænse for ulovlige stoffer. Færdselsstyrelsen vil dels indhente de udenlandske erfaringer med den såkaldte nulgrænse for ulovlige stoffer, herunder erfaringer med testudstyr, og styrelsen skal desuden vurdere både økonomiske, administrative og ikke mindst trafiksikkerhedsmæssige konsekvenser ved en nulgrænse for ulovlige stoffer.

  - Jeg finder det i den forbindelse vigtigt, at vi, inden der eventuelt indføres en nulgrænse for ulovlige stoffer, sikrer os, at der forefindes udstyr, som politiet nemt og smertefrit kan anvende i vejkanten. Undersøgelsen, som Danmarks TransportForskning har gennemført viser med al tydelighed, at det testede udstyr endnu ikke er så pålideligt, at det kan anvendes af politiet til at spore forekomsten af de mest almindelige stoffer.

  - I forhold til bilister, der kører, mens de er påvirket af nerve/sovemedicin, vil jeg på baggrund af blandt andet erfaringerne med Rådet for Større Færdselssikkerheds pilotprojekt i Roskilde Amt om kørsel efter indtagelse af beroligende medicin overveje, hvordan vi kan forstærke informationsindsatsen til de danske bilister om risikoen ved at sætte sig bag rattet med nerve- eller sovemedicin i blodet.