Nærbaner ved Århus og Aalborg

18. oktober 2001

Regeringen har sammen med SF og Enhedslisten i forbindelse med rammeaftalen på jernbaneområdet for 2000-2004 afsat i alt 250 mio. kr. til nærbaneinitiativer ved Århus og Aalborg

Med Finansudvalgets godkendelse af udmøntningen d. 10. oktober 2001 ligger det nu fast, hvordan de nye nærbaner konkret kommer til at se ud, når nærbanerne åbner i 2004.

De nye nærbaneinitiativer

Tabel 1. Nærbaneinitativer i Århus

Århus-Skanderborg(-Silkeborg)

 

Århus-Hornslet(-Grenaa)

 

 • Nye standsningssteder i Viby og Hørning mellem Århus og Skanderborg. De nye stationer betjenes hver halve time
 • Hastighedsopgradering fra 100 km/t til 120 km/t mellem Skanderborg og Silkeborg
 • Nye, hurtige, komfortable og miljøvenlige tog sættes ind på strækningen mellem Århus og Grenå
 • Den maksimale hastighed øges mellem Århus og Ryomgård
 • Sporene på Århus H tilpasses, så det bliver muligt at etablere samdrift mellem Grenåbanen og Odderbanen

 

Tabel 2. Nærbaneinitativer i Aalborg

Lindholm-Skørping

 

 • Der etableres en række nye stationer:
  • Lindholm (åbner 2002)
  • Støvring
  • Svenstrup
  • Skalborg
  • Kærby
  • Aalborg Nord
 • De nye stationer betjenes med to tog i timen. Det ene tog er et nærbanetog, der kører mellem Skørping og Lindholm. Det andet er et IC-tog, der fortsætter til København.

 

Med disse initiativer får den kollektive trafik et markant løft i Århus- og Aalborgområdet.


Kombinationen af nye tog og højere hastighed mellem Århus og Ryomgård giver mulighed for markante nedsættelser af rejsetiden på Grenåbanen. Således nedsættes rejsetiden mellem Århus H og Hornslet med op til 11 minutter og mellem Århus H og Grenå med op til 17 minutter.


Med åbningen af stationer i Viby og Hørning sikres disse områder en attraktiv togbetjening. Stationerne i Viby og Hørning kan betjenes af togene mellem Århus og Silkeborg, uden at det medfører forøget rejsetid for gennemgående tog mellem Århus og Silkeborg. Det skyldes, at der også gennemføres en hastighedsopgradering mellem Skanderborg og Silkeborg. Denne opgradering vil desuden give rejsetidsforbedringer for alle rejsende fra Skanderborg til Silkeborg og videre mod vest.


I Aalborg etableres for første gang et egentligt nærbanesystem. Med nærbanesystemet mellem Skørping og Lindholm, som forbinder en række af de væsentligste byer og bydele i Aalborgområdet, får den lokale kollektive trafik et meget markant løft.

Den videre proces

Der forestår nu et stort arbejde med at få udarbejdet det nødvendige plangrundlag. I den forbindelse vil de lokale myndigheder i samarbejde med Banestyrelsen gennemføre høringsprocesser mv., så borgerne kan give deres synspunkter til kende og få medindflydelse på den præcise placering og udformning af stationsanlæg mv.


Med nærbaneinitiativerne bidrager regeringen til at sikre, at en større del af den daglige pendling i Århus- og Aalborgområdet kan ske med tog. Dermed mindskes trængsel på vejene og miljøet forbedres. For at sikre den størst mulige effekt af nærbaneinitiativerne er det desuden nødvendigt, at det lokale busnet tilpasses de nye stationer, og at den fysiske planlægning understøtter de nye stationer.