Ny chef for Havarikommissionen for Civil Luftfart

12. marts 2001

 Trafikministeren har i dag besluttet at ansætte Steen Halvorsen som ny chef for Havarikommissionen for Civil Luftfart.

Steen Halvorsen er 42 år og uddannet akademiingeniør. Han kommer fra en stilling som afdelingsingeniør i Flyvematerielkommandoen.

Steen Halvorsen har tidligere været ansat ved Hærens Materielkommando som teknisk sagsbehandler og projektleder.

Steen Halvorsen er endvidere aktiv reserveofficer med grad af major.   

Steen Halvorsen vil tiltræde sin stilling som chef for Havarikommissionen for Civil Luftfart den 1. maj 2001.

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til Steen Halvorsen på tlf.: 44 78 24 40.