Gå til hovedindhold

Ny miljøtrafikuge i september 2001

Indhold

   Miljø- og Energiministeriet                                                       Trafikministeriet

   

   

   

  20. februar 2001

   

  Debatten om trafik og miljø skal ikke længere handle om ”for eller imod biler”. Det var en vigtig pointe i den første danske miljøtrafikuge i september 2000. En uge, der forløb med så stor succes, at Trafikministeriet nu lancerer en ny miljøtrafikuge i september 2001.

   Den første danske miljøtrafikuge i uge 38 i 2000 var det danske bidrag til den fælles europæiske bilfri dag den 22. september, der blev gennemført under overskriften ”In town without my car!”.  720 byer i Europa deltog i begivenheden.

   ”Miljøtrafikugen var en succes. Evalueringen viser, at det er lykkedes at involvere langt flere deltagere og skabe større opmærksomhed og gennemføre flere aktiviteter end forventet. Det var en af de helt centrale konklusioner, at et første skridt mod mere bæredygtige løsninger på trafikområdet er, at vi kommer ud af skyttegravene for og imod biler. Vi må erkende, at vi står overfor nogle betydelige problemer særligt i de større byer, som alle har en interesse i at finde fornuftige og mere miljøvenlige løsninger på. Denne konklusion skal være udgangspunktet for vores indsats fremover”, siger miljø- og energiminister Svend Auken.

   18 af de største 20 kommuner, og mange amter og landsdækkende organisationer bidrog også med aktiviteter. En måling fra Gallup, som blev foretaget som led i evalueringen, viser, at 53% af befolkningen har kendskab til ugen. 78% mener, at det er en god ide at gennemføre en kampagne som miljøtrafikugen.

   Af særligt vellykkede indsatser fremhæver evalueringen bl.a.: Aktiviteter med fokus på børns transport til og fra skole, Danmarksmesterskabet i miljøkørsel og den landsdækkende kampagne ”Vi cykler til arbejde”.

   ”Vi har besluttet at gennemføre en ny miljøtrafikuge i 2001 og glæder os over, at alle europæiske byer i 2001 nu bliver opfordret til at følge ”den danske model” og udvide begivenheden ”In town without my car” til mere end en dag. Trafikministeriet vil være ansvarlig for begivenheden i år. Vi vil i den forbindelse etablere et statsligt miljøtrafiksekretariat, der skal koordinere de mange aktiviteter rundt omkring i landet”, siger trafikminister Jakob Buksti.

   Yderligere oplysninger: Trafikministeriet, Planlægningskontoret, tlf. 33 95 42 42 eller Miljøstyrelsen, Transport- og Luftkvalitetskontoret, tlf.  32 66 04 61.

   ”Evaluering af miljøtrafikugen 2000”, Miljønyt nr. 57 2001, kan fås ved henvendelse til Miljøbutikken, tlf. 33 95 40 00 eller hentes fra Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk/.