Nye medlemmer af styrelsen for BornholmsTrafikken

29. juni 2001

 

Trafikminister Jacob Buksti har i dag udpeget seks nye medlemmer af styrelsen for BornholmsTrafikken med henblik på at gøre sigtet med styrelsen mere kommerciel.

Grundlaget herfor er, den netop opnåede enighed mellem trafikministeren og amtsborgmester Knud Andersen om den fremtidige rollefordeling. Resultatet er, at der nedsættes et Kontaktråd, som kan formidle det bornholmske samfunds ønsker og krav til trafikbetjeningen af Bornholm over for Trafikministeriet, som fortsat er trafikkøber.

-Jeg er meget glad for, at amtsrådet så beredvilligt har stillet sine pladser i styrelsen til rådighed med henblik på at få etableret et ”nyt hold” til styrelsen for BornholmsTrafikken. Jeg føler mig overbevist om, at det nye hold vil blive en aktiv sparringspartner for den daglige ledelse af BornholmsTrafikken og til gavn for den for Bornholm så vitale virksomheds service og konkurrencedygtighed, udtaler trafikminister Jacob Buksti.

-I den forbindelse finder jeg det meget glædeligt, at de to tidligere medarbejdervalgte repræsentanter har ønsket at fortsætte og er blevet genvalgt hertil. Det tager jeg som et udtryk for, at den aktive og positive holdning medarbejderne har vist, ikke mindst i det sidste års tid, vil fortsætte til gavn for deres arbejdsplads og for lokalsamfundet, siger trafikminister Jacob Buksti.

./.

-Med disse initiativer tror jeg, at der er taget nogle væsentlige skridt i retning af at tilpasse trafikbetjeningen af Bornholm til de nye tider, slutter trafikminister Jacob Buksti.

Der vedlægges liste med medlemmerne af styrelsen for BornholmsTrafikken fra 1. juli 2001.

 

 

Medlemmerne af BornholmsTrafikkens styrelse fra 1. juli 2001:

Vagn Ove Sørensen f. 1959, cand. merc., koncerndirektør i SAS siden 1984. Medlem af en række bestyrelser inden for luftfart samt bl.a. næstformand for bestyrelsen for Codan A/S.

Ole Linnet Juul, f. 1959, cand. scient. pol., branchedirektør i Dansk Industri siden 1999. Forud for dette ansat ved EU-Kommissionen og i Landbrugsrådet. Medlem af en række bestyrelser, samt af udvalg og nævn omkring fødevareproduktion og erhvervspolitik.

Roar B. Schou, f. 1944, udlært maskinarbejder, merkonom og teknonom, direktør i Peterson Beck A/S siden 1991. Regional formand for DI på Bornholm siden 1997.

Fr. Birte Roll Brandt, f. 1942, bankuddannet, senest salgs- og marketingsdirektør for DSB S-tog A/S fra 1995 indtil 2001.

Henrik Fænøe, f. 1957, cand. polit., fuldmægtig i Finansministeriet i nogle år, siden 1987 i Lønmodtagernes Dyrtidsfond, underdirektør siden 1999.

Per Jacobsen, f. 1964, cand. polit., 6 år i Finansministeriet senest som specialkonsulent, siden 1997 kontorchef i Trafikministeriet. Medlem af bestyrelsen for Post Danmark.

Lisa Hounisen, f. 1966, assistent, servicecenter i Rønne, BornholmsTrafikken siden 1996, medlem af styrelsen siden 2000.

Benny Gade Hansen, f. 1965, styrmand, BornholmsTrafikken siden 1993, medlem af styrelsen siden 1999.