Gå til hovedindhold

Nyudnævnt direktør for Flyvesikringstjenesten

Indhold

     Trafikminister Jacob Buksti har i dag udnævnt Morten Dambæk til direktør Flyvesikringstjenesten, som er en ny statsvirksomhed, der er udskilt fra Statens Luftfartsvæsen (SLV).

    Morten Dambæk er 49 år og uddannet cand. jur. Morten Dambæk har siden 1997 været vicedirektør i SLV som chef for Flyvesikringstjenesten. Morten Dambæk har i perioden 1989-1997 været ansat som henholdsvis afdelingschef og vicedirektør for Luftfartstilsynet i SLV.

    Morten Dambæk er gift og har tre børn.

    Flyvesikringstjenesten har det overordnede ansvar for afvikling af civil luftfart i dansk luftrum. Flyvesikringstjenesten skal uddanne civile og militære flyveledere og andet lufttrafiktjenestepersonale, udøve luftfarts- og kommunikationstjeneste i Danmark og Grønland samt koordinere eftersøgnings- og redningstjeneste i Grønland. Flyvesikringstjenesten driver og vedligeholder flyvesikringsanlæg og yder rådgivning.