Gå til hovedindhold

Oversættelse af ADR-reglerne om vejtransport af farligt gods – Rettet udgave

Indhold

   

  Søndagsmagasinet havde den 8. april 2001 et indslag om oversæt­telse af ADR-reglerne om transport af farligt gods til dansk.

  Trafikminister Jacob Buksti udtaler: Indslaget giver ikke en dæk­kende beskrivelse af spørgsmålet om  oversættelsen af de nye regler.

  Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej, der benævnes ADR-konventionen, ajourføres hver andet år, og der foreligger nu en ny udgave af denne konvention.

  På fællesskabsplan er der fastsat bestemmelser om transport af farligt gods ad vej, og den nye konvention skal derfor gennemføres i EU.

  Dette er allerede sket ved Kommissionens direktiv 2001/7/EF. Det fremgår heraf, at de nye bestemmelser senest skal sættes i kraft i medlemsstaterne inden den 31. december 2002, dog inden den 31. december 2001 hvad angår transport af radioaktive stoffer.

  Det er ikke en national opgave at oversætte de nye regler. Det på­hviler derimod EU-kommissionen, og det fremgår direkte af direkti­vet, at de nye regler vil blive offentliggjort af EU, så snart teksten foreligger oversat på alle fællesskabssprog.

  Trafikminister Jacob Buksti udtaler:

  -Det er nu klart, at der ikke foreligger en EU-oversættelse før i anden halvdel af 2002, og det er baggrunden for, at jeg har bedt om at få undersøgt mulighederne for at få en tidligere dansk oversættelse, hvilket jeg har meddelt folketinget 30. marts 2001. 

  -Det har vist sig muligt at kunne gennemføre denne danske oversættelse i et samarbejde med EU, således at der ikke  bliver tale om dobbeltar­bejde og dermed forskellige oversættelser af den samme konvention, hvilket jeg tillægger afgørende betydning.

  -Derfor har jeg besluttet,  at der nu udarbejdes en dansk oversættelse, således at transporter af farligt gods ad vej kan ske på den mest sikre måde, hvilket selvfølgelig kræver, at reglerne foreligger i en dansk oversættelse.

  -De tilsvarende regler for transporter af farligt gods ad jernbane, RID konventionen, oversættes ligeledes.