Gå til hovedindhold

Personale- og sekretariatschef

Indhold

   

  TRAFIKMINISTERIET

  søger

  Personale- og sekretariatschef

  Stillingen som kontorchef for Personale- og Sekretariatskontoret i Trafikministeriets departement er ledig til besættelse den 1. januar 2001 eller snarest derefter.

  Kontorets primære opgaver er

  ·         personaleforhold, herunder personalepolitik og –udvikling

  ·         departementets organisation og organisationsudvikling

  ·         intern service, herunder reception, betjentstue, journalforhold og arkiv, lokaleforhold og IT-anvendelse

  ·         intern information

  ·         IT-politik

  ·         almindelige sekretariatssager

  ·         relationer til ministeriets styrelser, institutioner mv. vedr. personaleforhold, lønpuljer, klassificeringer og afskedigelse af tjenestemænd.

  Under kontoret hører Auditøren under Trafikministeriet.

   

  Kvalifikationer:

  Ud over generelle lederegenskaber og en relevant akademisk uddannelse vil der ved besættelse af stillingen blive lagt vægt på følgende kvalifikationer:

  ·         Klar og stringent formuleringsevne

  ·         Evne til fleksibilitet og smidighed i opgaveløsningen

  ·         Evne til at arbejde under arbejds- og tidspres

  ·         Gennemslagskraft og veludviklede samarbejdsevner

  ·         Engagement, overblik og åben uhøjtidelig og positiv omgangsform, herunder evne til at lytte, vurdere, træffe beslutninger og gennemføre disse

  ·         Evne til at opbygge et fagligt og socialt miljø i kontoret

  ·         Kendskab til og erfaring med offentlig administration, især gerne vedrørende personaleadministration og –udvikling, samt vedrørende IT-forhold.

   

   

  Ansættelsesforhold

  Stillingen er klassificeret i lønramme 37, hvor den samlede løn for tiden udgør 422.240 kr. årligt.

  Der kan efter forhandling aftales et personligt tillæg af ministeriets cheflønspulje. Der kan evt. blive tale om åremålsansættelse. Ved ansættelse på åremål ydes der, efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation, et åremålstillæg til lønnen samt pensionsvilkår efter åremålslovgivningen.

  Ansættelsesområdet er Trafikministeriet med tilhørende institutioner og samtlige andre ministeriers departementer.

  Trafikministeriet ønsker at afspejle det omgivende samfund i medarbejdersammensætningen og opfordrer derfor kvinder og mænd uanset etnisk baggrund til at søge stillingen.

  Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til departementschef Karsten Dybvad, telefon 33 92 43 01.

  Ansøgning stiles til dronningen og indsendes til:

  Trafikministeriet

  Frederiksholms Kanal 27

  1220  København K,

  hvor den skal være modtaget senest fredag den 19. januar 2001, kl. 12.00.

   

  Trafikministeriet varetager opgaver vedr. veje, jernbaner og anden kollektiv trafik, færdsel, de faste forbindelser, havne, luftfart samt opgaver vedr. postvirksomhed, meteorologi, kysterne og søterritoriet. Departementet har ca. 160 medarbejdere.